Sử dụng lệnh screen trên Linux

Lệnh screen trong linux là một công cụ hữu ích cho phép bạn mở nhiều cửa sổ shell trong một cửa sổ lệnh duy nhất. Bạn có thể sử dụng lệnh screen để chạy các ứng dụng trên máy chủ mà không cần phải duy trì kết nối SSH liên tục.

 • Screen đặc biệt hữu ích khi bạn cài đặt các script như CentminMod hay khi chạy trên các VPS Oracle, đôi khi việc cài đặt tới 4h, khiến bạn bị văng khỏi kết nối ssh
 • Nó cũng vô cùng tuyệt vời trong trường hợp mạng mạng thiếu ổn định, chập chờn, vì các kết nối lúc này là trực tiếp trên VPS, bạn có bị văng mạng thì các script vẫn chạy trên VPS
 • Trong trường hợp bạn cần chạy liên tục 1 script dạng cache warmer, screen cũng là giải pháp đơn giản và hiệu quả

Thành thật mà nói mình rất hiếm khi xem 1 cái lệnh gì cụ thể trên linux, đã phần cần gì thì google, xong copy paste code viết sẵn, lệnh screen chắc là lệnh đầu tiên mình coi kĩ như thế 😀

Viết 1 bài về nó cũng khá thừa, vì bạn nào quan tâm thì đã biết, không quan tâm ấn google 1 phát cũng ra vài trăm bài có nội dung còn tốt hơn 😀

Bài này chủ yếu mình viết để dùng cá nhân, thi thoảng quên thì vào ấn coi lại các lệnh là chính 😛

Để cài đặt lệnh screen trên linux, bạn có thể sử dụng các lệnh sau:

 • Trên Ubuntu:
sudo apt update && sudo apt install screen
 • Trên CentOS:
sudo yum install screen -y
 • Sau khi cài đặt xong, bạn có thể kiểm tra phiên bản của lệnh screen bằng cách gõ:
screen --version
 • Để khởi tạo một cửa sổ screen mới, bạn chỉ cần gõ:
screen
 • Bạn cũng có thể đặt tên cho cửa sổ screen để dễ dàng quản lý nhiều cửa sổ cùng một lúc, ví dụ, để tạo một cửa sổ screen có tên là demo, bạn gõ:
screen -S demo

Chạy các lệnh trên cửa sổ này xong có thể tắt trực tiếp cửa số này đi, có thể type exit hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrla sau đó nhấn d để thoát ra ngoài cũng được

 • Khi cần quay lại cửa sổ screen, nếu có có 1 cửa sổ, bạn chỉ cần gõ:
screen -r
 • Nếu có nhiều cửa sổ, bạn cần gõ thêm ID của cửa sổ đó
screen -r demo

Trong đó demo là tên của cửa sổ screen mà bạn muốn truy cập.

 • Nếu bạn không nhớ tên, có thể liệt kê các cửa sổ screen đang chạy bằng -ls
screen -ls

Để tắt cửa sổ screen hoàn toàn, nếu đang trong màn hình screen, có thể nhấn tổ hợp phím Ctrla sau đó nhấn k, rồi ấn y để tắt

 • Trong trường hợp bạn đang ở ngoài screen, bạn chỉ cần gõ:
screen -S demo -X quit

Trong đó demo là tên của cửa sổ screen mà bạn muốn tắt

 • Để tắt tất cả các cửa sổ sreen đang chạy, bạn chỉ cần gõ:
pkill screen
 • Có thể tìm hiểu thêm về các tính năng nâng cao của lệnh screen qua help 😀
screen -h

Thường thì mình cũng chỉ hay dùng screenscreen -r để mở và quay trực tiếp lại cửa sổ screen đang dùng là chính, cũng khá ít dùng các hậu tố khác

Cơ bản thế thôi

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied