Contact

Tôi không nghĩ có bạn nào muốn biết thêm gì về mình 😀 thật ra ai biết tới trang này tôi nghĩ cũng đã biết tới FB của tôi rồi 😛

Yeb, tất nhiên, nếu bạn thấy buồn chán, mún rủ người ún bia, cafe thì tôi cũng không ngại đâu :]] bạn trả tiền là được 😀

 

  Hoàng Thanh Bình
  096.787.6400
  [email protected]
  TP Biên Hòa hoặc TP Hồ Chí Minh