Cloudflare CDN, DNS và Cache - UPDATE 2022

Cloudflare

Giới thiệu sơ lược về Cloudflare, một nhà cung cấp dịch vụ miễn phí CDN, DNS, Security gần như đứng đầu thế giới

EasyEngine v4 Stable Release

Easyengine Logo

EasyEngine là một *UNIX script dành cho hệ điều hành Ubuntu/Debian giúp bạn tự động cài đặt một webserver sử dụng NGINX + HTTP / 2 + HHVM/PHP7 + MARIADB +  REDIS CACHE hoàn chỉnh phục vụ riêng cho WordPress. (bạn chỉ cần gõ tổng cộng đúng 2 dòng lệnh là xong)

Cloudinary - Hướng dẫn sử dụng

2023 07 03 23 05 22

Cloudinary là một plugin cực mạnh cho tối ưu, chỉnh sửa ảnh, hỗ trợ ảnh chất lượng tốt nhất cho mọi thiết bị, mọi độ phân giải

Thêm một chút tối ưu, tinh chỉnh, nó tuyệt vời cho vấn đề xử lý ảnh trên WordPress

bibica.review Welcome Back

24172827 2393152430909236 8343782076716756444 O

Đúng là thì cái domain này hết hạn cũng bỏ luôn, vì tiền revew .review mắc tóa, ai dè NameCheap họ có cái offer 5 năm hết có hơn $6, đành sút lun 😀 Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, đành làm lại cái site cho nó có … Read more