FV Gravatar Cache

FV Gravatar Cache là một plugin giúp tạo cache cho các avatar từ Gravatar, hiện ra trong phần bình luận của các trang chạy trên Wordpress 😀 thực tế thì Gravatar mình nghĩ ổn, giờ dịch vụ nào họ cũng dùng CDN cả, nên nói sao nói, nó vẫn rất nhanh, dù bạn ở bất cứ đâu trên thế giới, tuy thế với các bài post có nhiều comment, nó sẽ chồng chất request, và có thể mất tới … 20s chỉ để hiện ra mấy cái ảnh bé tí tẹo :]]

Về cơ bản thì cũng ít khi nào ai để ý, vì bạn ấn vào 1 trang, đọc nội dung bài viết thì nó cũng load xong cả rồi, thường vụ này chỉ mấy tay quản trị cuồng hiệu năng và speed mới để ý thôi 😀

FV Gravatar Cache đơn giản tới nỗi không cần thiết phải viết thành cả bài giới thiệu thế này, chủ yếu mình đang dùng nó, thành ra viết thành 1 bài để …. có cho seri Toolbox là chính 😛

Cài vào click chạy là xong, nên cũng … không có gì để mà bàn luôn 😀 

Nguyên tắc làm việc của FV Gravatar Cache thì cứ 5 phút sẽ chạy cron 1 lần để tạo cache cho avatar, time có vẻ hơi nhanh quá mức cần thiết, vì cũng hiếm ai rảnh mà vào Gravatar đổi avatar 😀 đa phần dùng 1 avatar cho vui là chính :]]

Yeb, cài FV Gravatar Cache vào thì avatar giờ nó sẽ load từ server của bạn, không load qua server của Gravatar nữa, thực tế khi nào bạn có 1 bài post, có từ vài trăm tới vài ngàn comment thì mới thấy hiệu quả rõ, còn không thì chắc cũng không khác gì giữa cài và không cài 😀

Thực tế thì thèng bibica.net cũng dùng FV Gravatar Cache vài tháng rồi mà giờ mình mới viết bài này, tại … đơn giản quá :]]

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied