Your IP has been flagged as spam/malicious.

Đầu đuôi câu chuyện là vầy, để từ từ kể cho nghe 😀

Nôm na đó giờ mình đều dùng WordPress Zero Spam để chặn spam cho thèng bibica.net, trước đây nó rất ổn định, mà không hiểu sao sau họ cập nhập lên các phiên bản mới, rồi đặt vào đó cả tấn dịch vụ, nặng thì cũng không bàn, nhưng thi thoảng nó lại ngáo đời, tự chặn cả IP của mình???

Bản cũ WordPress Zero Spam 4.6.0 thì chạy ổn, không lỗi hay chặn spam nhầm 😛

Thực tế thì mình cũng có thể dùng Cloudflare Turnstile, chặn spam ở cấp độ server, có điều xưa thi thoảng speedtest, đổi đủ các dịch vụ VPS, domain, lúc test nếu sai domain (không phải vào bằng bibica.net), nó không login được vào admin luôn :]] lười nên mình xóa, dùng lại Zero Spam cho tiện 😛

Mỗi cái thi thoảng rỗi rãi, mình cũng hay cập nhập các plugin lên bản mới hơn, vì bản cũ quá, Query Monitor khi check nó hay văng lỗi 

Chuyện cũng không có gì khi nay mình thấy 1 mess ở fb, báo comment cứ bị chặn =)) mình thử vào comment cũng …. thấy bị chặn luôn 😀

Tạm tạm nghi là do thèng WordPress Zero Spam lại lên cơn ngáo rồi, quay lại dùng bản v4.6.0, thử comment lại thấy bình thường rồi, không bị ngáo nữa :((

PS: vài hôm nay mình ngồi nghịch lại VPS 😀 chẳng rõ xóa sửa sao, nhưng hệ thống WordPress Zero Spam chặn nhầm loạn xà quần cả lên, nên lần này dứt khoát nghỉ chơi hẳn, dùng lại Simple Cloudflare Turnstile

Thành thật xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này 😀

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied