Google Drive Directory Index

Hiện tại mình đang sử dụng Alist để tạo trang Google Index, bạn có thể xem demo tại đây

Về cơ bản nó là 1 hình thức kết hợp Cloudflare Workers and Google Drive để tạo ra 1 trang index trên Google Drive

Bạn có thể chọn làm index 1 thư mục nào đó, hoặc tất cả các file trong Driver của bạn

Trên Gitgub cũng có thành viên đã tổng hợp lại khá nhiều code, mỗi code lại có thêm các tính năng khác nhau, kiểu thậm chí có thể search các file trên Google Drive, hay kết hợp nhiều tài khoản Google Drive vào 1 trang index …..

Bài này mình sẽ viết theo hướng làm nhanh, gọn lẹ nhất bằng cách sử dụng tool có sẵn dạng GDIndex Code Builder từ HashHackers sau đó dùng trên bộ code GoIndex Extended - Google Drive Index của menukaonline

Chủ yếu do bộ code này giao diện nhìn …. đẹp, chứ tính năng các kiểu cũng khá là phò 😛

Bước 1: Truy cập vào đây để tới GDIndex Code Builder của HashHackers

Google Drive Directory Index
Google Drive Directory Index

Login vào tài khoản Google của bạn, cấp quyền để gdi.js.org sẽ có thể xem, chỉnh sửa, tạo và xóa tất cả tệp của bạn trên Google Drive

Bước 2:

Google Drive Directory Index
Google Drive Directory Index

Chọn đặt tên cho Site Name và thư mục bạn muốn tạo index, nếu chọn root nghĩa là sẽ index toàn bộ các thư mục trong Drive

Bước 3:

Google Drive Directory Index
Google Drive Directory Index

Ta chỉ lấy 3 giá trị từ đoạn code trên là client_id, client_secret và refresh_token

"client_id": "746239575955-c4d2o1ahg4ts6ahm3a5lh5lp9g8m15h4.apps.googleusercontent.com", // Client id from Google Cloud Console
"client_secret": "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", // Client Secret from Google Cloud Console
"refresh_token": "1//0e_ToJOw635VdCgYIARAAGA4SNwF-L9Irps4r3GXhnvC5mzJpDzsFvUC_ajup3jfSgaAE7fHkuJaBDNWCPzy5At4iaTHMhvZdI_E", // Authorize token

Bước 4: chép 3 giá ở trên vào GoIndex Extended - Google Drive Index của menukaonline

Bước 5: Copy đoạn code được chỉnh sửa ở bước 4 vào Cloudflare Workers

Workers -> Create Woker

Google Drive Directory Index
Google Drive Directory Index

Xóa hết các dòng code có sẵn đi, thay bằng dòng code chỉnh sửa ở bước 4 vào, ấn tiếp vào Save and deploy

Google Drive Directory Index
Google Drive Directory Index

Cloudflare sẽ hỏi và xác nhận lại bạn có dùng worker được tạo ra mặc định như thế không

Google Drive Directory Index
Google Drive Directory Index

Ấn vào Save and deploy để xác nhận 1 lần nữa là được

menukaonline - goindex-extended
menukaonline - goindex-extended

Thành quả ban đầu ta đã có 1 trang Google Drive Directory Index tất cả thư mục trong Google Drive

Cấu hình GoIndex Extended lại theo nhu cầu sử dụng

Nếu bạn muốn share toàn bộ các file của bạn trên Google Drive cho người khác, thì cứ thế dùng là được

Cá nhân thì mình sẽ tạo 2 thư mục mới trên tài khoản Google Drive, 1 để share public, 1 để share private (cần user + password để truy cập vào thư mục này)

Google Drive Directory Index
Google Drive Directory Index

Tạo 2 thư mục với tên tùy ý, có thể tạo tên rõ ràng 1 chút, chủ yếu để nhớ nữa 😀 chứ thường sau vài năm không nhớ cái nào là cái nào luôn ấy

ID thư mục
ID thư mục

Lúc này khi ấn vào thư mục trên Google Drive, bạn sẽ thấy nó có link dạng

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F2p_Y5olMsDcUi4QOWwlB1JWvnrDwjSu

Trong đó 1F2p_Y5olMsDcUi4QOWwlB1JWvnrDwjSu là ID của thư mục

Sửa lại code bên trong Cloudflare Workers

{
   id: "1F2p_Y5olMsDcUi4QOWwlB1JWvnrDwjSu",
   name: "Plubic",
   protect_file_link: false //true or false
 },
 {
   id: "1soQHADtqzQURILDOk2ckscF2QdLGOlKen",
   name: "Private",
   auth: {'bibica' : 'bibica2'},
   protect_file_link: true
 },

protect_file_link: true nghĩa là bật bảo vệ bằng password

auth: {‘bibica‘ : ‘bibica2‘} : trong đó bibica là username, bibica2 là password

Google Drive Directory Index
Google Drive Directory Index

Lúc này chúng ta đã có 1 trang Google Drive Index bao gồm 2 thư mục Public và Private 😀

Cấu hình Cloudflare Workers với subdomain

Thường link từ Cloudflare Workers nó khá dài, khá khó nhớ, kiểu https://api-bibica-net.bibica-net.workers.dev/, bạn có thể đổi nó thành dạng subdomain kiểu api.bibica.net cho ngắn và dễ nhớ cũng được

Truy cập vào Workers Routes trên domain của bạn

Workers Routes
Workers Routes

Add route

Add route
Add route

Router: *api.bibica.net/*

Service: chọn Workers bạn sử dụng

Sau đó ấn Save

Tiếp theo tạo 1 DNS Records mới

DNS Records
DNS Records

Type: CNAME

Name (required): api

Target (required): api-bibica-net.bibica-net.workers.dev

Proxy status: bật như mặc định

Sau đó ấn Save

Chờ ít phút, để DNS được cập nhập lên hệ thống, lúc này ta đã có thể truy cập vào api.bibica.net

api.bibica.net/0:/iMages/2023-05-14_23-02-02.jpg
api.bibica.net/0:/iMages/2023-05-14_23-02-02.jpg

Về cơ bản, nếu bạn thấy tấm ảnh ở trên, xuất phát từ api.bibica.net/0:/iMages/2023-05-14_23-02-02.jpg nghĩa là mọi thứ được viết trong bài này đang hoạt động trơn tru 😀

Ứng dụng cho Google Drive Directory Index khá nhiều, bạn có thể dùng nó để làm 1 trang share file, hình ảnh chứa trên Google Drive để ai đó có thể download trực tiếp về, hoặc có thể dùng nó trên WordPress, thay vì upload hình ảnh lên server, giờ bạn có thể upload qua Google Drive, sau đó để link trực tiếp sang WordPress, đỡ tốn dung lượng và tài nguyên trên VPS hơn

Bạn cũng có thể tà đạo hơn, dùng hình thức này để share các file không có bản quyền, đi vòng vèo nhiều bước như thế, cũng khó ai biết server gốc ở đâu để report :]]

100,000 requests per day
100,000 requests per day

Chú ý 1 điểm nhỏ, là nếu dùng Cloudflare Workers FREE, bạn chỉ có thể dùng 100.000 requests mỗi ngày, ít người vào download thì không sao, chứ nhiều người vào thì dễ bị tình huống hết requests hé 😀

Tất nhiên bạn có thể xử lý bằng hãm hơn, kiểu tạo ra 10 tài khoản Cloudflare, mỗi tài khoản tạo 1 Workers riêng, sau đó tạo ra thành 10 link download, link này hết requests thì khách dùng link khác để down 😛 còn tất nhiên, nếu bạn làm thành dịch vụ, hoàn toàn có thể nâng cấp lên Cloudflare Workers bản trả phí để ổn định hơn

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied