WPS Hide Login - Ẩn trang login cho WordPress

WPS Hide Login, là một plugin rất nhẹ và đơn giản giúp bạn ẩn đi trang login (wp-admin và wp-login.php) thành 1 cái link khác mà bạn sửa lại, kiểu /private/, nói chung là thành 1 cái link mà chỉ mình bạn biết

Thực ra thì có rất nhiều cách tương tự, hoặc đặt thêm password cho phần wp-admin bằng HTTP authentication method, cách nào cũng được, tùy bạn

Nói cho cao siêu là chống hack này nọ, thực tế chỉ là đỡ phiền với các tool bot auto tự dò password là chính, kiểu lâu lâu site bị lỗi, vào log xem thì thấy 1 rừng auto login từ 1 cái IP nào đó, nhìn hơi rác mắt, còn thực tế khi đã dùng riêng 1 con VPS, các plugin, theme cài vào nguồn gốc rõ ràng thì khó mà bị gì lắm, cũng chẳng ai thừa hơi mà đi soi mí trang kiểu này :]]

WPS Hide Login cũng rất dễ dùng, cài vào xong điền tên thư mục mới cho wp-admin vào là được :]]

Bài này viết cho site có bài là chính, chứ nó bé xíu :]] cũng chẳng biết nên viết thêm cái gì 😛

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied