WP Show Posts

Trước đây mình dùng Flexible Posts Widget để hiển thị các posts, pages cụ thể cho widgets, đang dùng để hiện các vài viết cụ thể ở Widgets Featured Posts (bên phải trang)

2022-12-03_22-30-35

Cơ bản ổn, cũng không có gì để phàn nàn, mỗi cái dạo này thử cái PHP 8, ngồi check trên Query Monitor, theme … đi loanh quanh các trang thì thấy lỗi liên quan tới Flexible Posts Widget khá nhiều, chưa kể thèng này mỗi lần muốn chỉnh sửa cái gì, chờ nó load hộc máu, ngó sang thấy tác giả đã 6 năm rồi chưa cập nhập 😀

Google 1 hồi thì tình cờ thấy WP Show Posts có cùng tính năng tương tự, mà lại do Tom Usborne, tác giả theme GeneratePress viết ra nữa, thì khỏi bàn về chất lượng luôn

Vào trang chủ của WP Show Posts thì lại thấy giờ họ đổi sang thành GenerateBlocks, ngó sơ 1 vòng thèng GenerateBlocks thì khá là socks văn hóa, tại nếu bạn quản lý tốt GenerateBlocks, có thể dùng nó để làm phần Related Posts, Featured Posts, Subscription …. mà không cần dùng thêm bất cứ plugin nào khác, GenerateBlocks thì code siêu nhẹ luôn

Bạn nào cuồng hiệu năng, ở phần theme và tất cả các tính năng liên quan tới giao diện, dùng GeneratePress kết hợp GenerateBlocks thì đúng thần thánh, vấn đề là bạn phải đọc help rất nhiều, để hiểu và biết hết các bước

Mình thì ăn sẵn, thế nên thôi, cài bản WP Show Posts thấy cũng đủ nhu cầu rồi 😀 cách sử dụng cũng đơn giản, tương tự như Flexible Posts Widget trước đây, cài vào xem help tầm 5 phút là xong 😀

2022-12-03_22-52-09

Cụ thể mình set hiện 5 bài viết bạn đang thấy vào đó là hết chuyện 😀

Sau này muốn cập nhập, cũng chỉ cần vào trang quản trị của WP Show Posts tới phần bài viết, sửa lại các giá trị mình muốn là xong, không cần phải sửa trực tiếp trên widgets hay gì …

2022-12-03_23-53-00

Thêm vào 1 cái file css ~3.5kb cũng không có gì để bàn lắm

2022-12-04_0-16-59

Add vào thì cơ bản cũng không có gì, chủ yếu nó hơi xàm, vì mình đang bỏ WP Show Posts bên trong Container của GenerateBlocks, chủ yếu dễ tận dụng cái tính năng tự ẩn hoặc hiện trên 1 số thiết bị di động quá nhỏ như điện thoại, thực tế nếu quản lý được trên GenerateBlocks thì tiện hơn, vì vừa tinh chỉnh được nhiều, vừa siêu nhẹ 😀 mỗi cái ID bài mới điền vào thì được, mà ID bài viết cũ nó đéo chịu hiện 😀 nói tới đây vẫn thấy cọc =)) 

Tạm chắc sẽ dùng WP Show Posts ít hôm coi sao, chủ yếu nó rất dễ sử dụng, cũng nhẹ nữa 😛

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied