Related Posts for WordPress

Related Posts for WordPress được viết ra bởi never5 và barrykooij, về tính năng thì như trên gọi, nó sẽ hiện ra các bài viết liên quan tới bài viết bạn đang đọc 😀

Trước đây thì mình luôn tự tin dùng Jetpack Related Posts, ngoài chuyện xử lý theo cơ chế server <-> server, dạng như nó đọc text, sau đó tìm ra thứ liên quan để đưa vào, nên rất chính xác, các plugin khác thì ăn tài nguyên server nhiều, lại thiếu chính xác

Mỗi cái thèng Jetpack nó lại load thêm cái file ?relatedposts=1 ở sau link mỗi bài viết liên quan, thật ra cũng chẳng có gì, chủ yếu vì Jetpack dùng link dạng thế, khiến các plugin cache không hoạt động được trên cái bài viết liên quan, khách ấn vào nó lại ăn tài nguyên server

Nay rỗi rãi search lại thì thấy thèng Related Posts for WordPress, cài vào thử thì thấy cũng đơn giản

2022-11-24_09-31-58

Nó sẽ tự detect tất cả bài viết của bạn, sau đó cache các thông số bạn chọn, có thể chọn hiện ra bao nhiêu bài, text bao nhiêu dòng …. ở bản FREE , do cache rồi nên cơ bản lúc này sẽ rất nhẹ :]] bản trả phí thì có thể tùy chỉnh được theme, tùy chỉnh để có thể hiện được ở mọi ví trí …. cá nhân thì mình thấy 1 tính năng khá quan trọng là WP-CLI commands, nôm na nó sẽ tự chạy lệnh để có thể tự cập nhập lại các bài viết liên quan, xài FREE thì khi bạn viết bài mới, thay đổi từ hiện 3 bài, sang 5 bài, cần rebuild lại bằng tay 😀

2022-11-24_09-38-11

Nói chung xài FREE mình thấy cũng đủ rồi, bản trả phí ở các plugin Related Posts mình thấy không cần thiết, tại vẫn xử lý chán òm 😀 tất nhiên ai có bản Premium tặng thì mình cảm ơn nhé 😀

Tạm thì mình sẽ dùng ít hôm, xem cách nó xử lý các bài viết liên quan cho phù hợp không rồi tính tiếp 😛

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied