Tắt Windows Update và tự cập nhập Microsoft Defender

Cách đây ít ngày có dùng thử qua Kaspersky Security Cloud – Free, cài vào thì nhẹ mượt, dùng vài ngày cũng không tệ, mỗi cái chưa rõ lý do làm sao, mà trên 1 số ứng dụng thi thoảng Kaspersky Security Cloud – Free làm đơ luôn, quá là phiền, thế nên thôi, dùng thử Microsoft Defender, Antivirus cây nhà lá vườn, có sẵn khi cài đặt Windows 😀

Nếu chạy auto update trên Windows luôn gây rất nhiều rủi ro, kiểu thi thoảng Microsoft update cái gì đó, mà mình không kiểm soát được, ảnh hưởng tới hệ thống, vụ này mình gặp nhiều lắm rồi, thành ra giờ đa phần sau khi cài windows, chạy update đầy đủ lần đầu tiên, cài đầy đủ các app vào, chạy vài ngày ổn định là mình tắt auto update 😀

Giờ dùng Microsoft Defender mà tắt auto update thì cũng hơi kăng thẳng vấn đề tự cập nhập phần mềm diệt virus, đành google xem giải pháp làm sao 😀 tiện thể tổng hợp lại thành bài này, để sau có cài lại máy còn nhớ 😀

Bước 1: Sử dụng Wu10Man để tắt tự cập nhập Windows

2022-12-04_2-13-13

Tắt Windows Update Service (wuauserv)

Tắt Windows Update Medic Service (WaaSMedicSvc)

Tắt Windows Remediation Service (sedsvc)

Cá nhân mình recommend dùng app để tắt tự cập nhập Windows Update, nó đơn giản, dễ nhớ, sau cần update chỉ việc vào app mở lại là xong, không phải nhớ thao tác phức tạp gì cả, có thể download bản Wu10Man Portable cho tiện, đỡ phải cài đặt 😀

Bước 2: Sử dụng Task Scheduler để tự cập nhập Microsoft Defender Antivirus

Tạo 1 file .xml có nội dung như bên dưới

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<Task version="1.4" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task">
<RegistrationInfo>
<Date>2022-12-04T02:00:05.1722744</Date>
<Author>bibica.net</Author>
<URI>\Update Microsoft Defender</URI>
</RegistrationInfo>
<Triggers>
<CalendarTrigger>
<StartBoundary>2022-12-01T00:00:00</StartBoundary>
<Enabled>true</Enabled>
<ScheduleByDay>
<DaysInterval>1</DaysInterval>
</ScheduleByDay>
</CalendarTrigger>
</Triggers>
<Principals>
<Principal id="Author">
<UserId>Administrator</UserId>
<LogonType>InteractiveToken</LogonType>
<RunLevel>LeastPrivilege</RunLevel>
</Principal>
</Principals>
<Settings>
<MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy>
<DisallowStartIfOnBatteries>false</DisallowStartIfOnBatteries>
<StopIfGoingOnBatteries>false</StopIfGoingOnBatteries>
<AllowHardTerminate>true</AllowHardTerminate>
<StartWhenAvailable>false</StartWhenAvailable>
<RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable>
<IdleSettings>
<StopOnIdleEnd>true</StopOnIdleEnd>
<RestartOnIdle>false</RestartOnIdle>
</IdleSettings>
<AllowStartOnDemand>true</AllowStartOnDemand>
<Enabled>true</Enabled>
<Hidden>true</Hidden>
<RunOnlyIfIdle>false</RunOnlyIfIdle>
<DisallowStartOnRemoteAppSession>false</DisallowStartOnRemoteAppSession>
<UseUnifiedSchedulingEngine>true</UseUnifiedSchedulingEngine>
<WakeToRun>false</WakeToRun>
<ExecutionTimeLimit>PT0S</ExecutionTimeLimit>
<Priority>7</Priority>
<RestartOnFailure>
<Interval>PT1M</Interval>
<Count>3</Count>
</RestartOnFailure>
</Settings>
<Actions Context="Author">
<Exec>
<Command>C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe</Command>
<Arguments>-SignatureUpdate</Arguments>
</Exec>
</Actions>
</Task>

Mở Task Scheduler lên sau đó phải chuột chọn import file .xml tạo ở trên vào

2022-12-04_2-48-37

Mình set là cứ 0h mỗi ngày nó sẽ tự chạy file “C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe-SignatureUpdate” để update Microsoft Defender, có thể nhìn thấy cụ thể trong hình, khi Task Scheduler chạy là bên Windows Security có tự way way 😀

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied