WP CloudFlare Super Page

Cách thức vận hành của WP CloudFlare Super Page nó tương tự như 1 plugin mình từng giới thiệu là SuperSonic

Nôm na dễ hiểu, thì khi có 1 truy cập đầu tiên vào web, có thể là chính bài viết này (https://bibica.net/wp-cloudflare-super-page/) , thông thường với các cơ chế cache cũ, file html này sẽ được save về server, sau đó từ lượt truy cập thứ 2 vào web (https://bibica.net/wp-cloudflare-super-page/) nó sẽ load file html đó ra, việc này sẽ giảm tải cực nhiều cho server, khi không phải chạy php, mysql …. gì nữa

Thực tế thì khoảng vài năm nay, dùng cho thèng bibica.net, mình đều dùng cách này, bằng plugin Cache Enabler

WP CloudFlare Super Page thì cách vận hành ban đầu của nó cũng tương tự như thế, tạo thành file html, nhưng thay vì lưu data xuống server, giờ nó sẽ lưu sang CloudFlare, và lúc này từ lượt truy cập tiếp theo, nó sẽ load data từ CloudFlare về, chứ không còn phải load data từ server ra nữa, lúc này thì gần như server của bạn, nó chẳng làm cái gì cả 😀

Kết quả cho việc này, trang web của bạn, sẽ đạt mức …. nhanh nhất có thể ở mọi truy cập trên toàn thế giới, độ chịu tải của nó, trong các bài test “vô nghĩa” trước đây mình từng thử, nó có thể chịu được 10.000 client online cùng 1 thời điểm, mà vẫn …. chẳng sao cả

Điểm thiếu sót duy nhất phương pháp này (khi dùng FREE CloudFlare), nó hơi phiền cho các trang web có nhiều thay đổi liên tục, kiểu comment, giá sản phẩm … và nó đặc biệt phù hợp với trang dạng blog, tin, truyện như thèng bibica.net 😀

Nói chung về cơ bản WP CloudFlare Super Page nó tương tự SuperSonic, một plugin mà mình từng dùng, thành ra chắc cũng không cần giới thiệu thêm

Tạm thì khi cài vào, trên tài khoản CloudFlare của bạn, họ sẽ add vào rule “Cache Level: Cache Everything” để cache tất cả các trang, khi login vào thì họ add thêm “?swcfpc=1” sau đường dẫn để CloudFlare không cache trang này

Trước khi cài đặt thì bạn nên xóa hết các plugin có công dụng cache kiểu Cache Enabler và vào tài khoản CloudFlare, xóa hết các rule add sẵn trong đó (nếu có)

2021-05-09_3-43-17

Tab General:

Phần Cloudflare API Key bạn có thể lấy tại Global API Key,

Authentication mode thì tùy, mặc định WP CloudFlare Super Page dùng API Key 😀 mà lý thuyết ai biết cái key này, thì họ có thể toàn quyền quản lý tài khoản của bạn, thành ra nếu lo xa bạn có thể đổi sang API Token

2021-05-09_4-03-25

 

Tab Cache:

Automatically purge single post cache when a new comment is inserted into the database or when a comment is approved or deleted: chọn YES

Phần này do mình setting thèng bibica.net, mỗi bài viết tách biệt riêng, comment chỉ hiện dưới bài viết, nên chọn tùy chọn này để khi có comment dưới bài viết, nó chỉ clear cache bài viết đó, chứ không clear lại tất cả các trang

Các option khác để nguyên, hoặc bạn hiểu nó nghĩa là gì thì thay đổi theo ý thích

2021-05-09_4-25-23

Tab Advanced:

Enable preloader: chọn YES

Automatically preload the pages you have purged from Cloudflare cache with this plugin: chọn YES

Preloader operation: tick hết vào các option có sẵn

Preload all URLs into the following sitemaps: điền site map của bạn theo cú pháp có sẵn

Start the preloader via Cronjob: bạn cũng có thể set cron để chạy preload thủ công theo link họ tạo sẵn

Preload luôn là thứ hay nhất của các plugin cache, nó tự tạo cache sẵn, chứ không phải chờ truy cập đầu tiên vào để tạo cache như các plugin FREE khác, có điều theo help của WP CloudFlare Super Page viết thì mình cũng chưa rõ họ tạo preload kiểu gì, sau bao nhiêu phút?

Quả này chịu, nên thôi họ có bao nhiêu option mình chọn YES hết 😀

Các tab và option khác thì mình giữ nguyên theo mặc định 😛

Về cơ bản thì khó nhất ở các plugin cache là vấn đề ổn định, và có thể chạy tốt được được với nhiều plugin khác nhau, ở thèng bibica.net thì do từ đầu mình đã set cứng các giá trị, mấy con số kiểu bao nhiêu lượt view, bao nhiêu lượt comment …. cũng xóa hết, kiểu 1 số bạn thích để số view ở trang chủ hay bài post, khi cache lại kiểu này, các con số đó bị sai, nên thường phải dùng các plugin khác để tùy chỉnh, cũng khá khó để kiểm nghiệm vấn đề WP CloudFlare Super Page có thể chạy tốt không

WP CloudFlare Super Page lại chạy qua CloudFlare nên vấn đề lỗi khá dễ xuất hiện, kiểu bạn vào trang home, mà trang home lại vì lý do nào đó nó không cache, hay khi có bài viết mới, WP CloudFlare Super Page gửi lệnh clear tất cả tới CloudFlare, mà CloudFlare lại không xóa cache 😀

Mấy khoản này thì phải dùng lâu mới đánh giá thêm được, tạm thì mình cũng chỉ mới cài vào, và setting như trong bài thôi, chưa làm thêm gì cả

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied