Cài đặt lại bibica.net sử dụng Amazon Lightsail và Centmin Mod

Nếu nói khách quan, tác giả của Centmin Mod đúng là một thanh niên cuồng hiệu năng, cuồng tới mức điên loạn, giá trị về tốc độ của anh ta được tính theo ms (ờ, nghĩa là tính theo 0.001 s) 😀

Thực  sự thì chỉ việc cài vào, là gần như đã có tốc độ tối ưu, hay ít nhất là nhanh nhất trong các bài tool mình từng dùng qua, cơ bản thì dùng Ubuntu và chạy Webinoly mình hài lòng rồi, rất ổn định và có thể vận hành trơn tru mà không cần bạn phải xem gì về phía VPS nữa

Hôm nay rỗi rãi quay lại dùng thử Centmin Mod xem tốc độ thèng bibica.net có cải thiện tí nào không,  về cơ bản thì tất cả các tip trick về tăng hiệu năng cho Centmin Mod bạn có thể tham thảo thêm tại đây nếu muốn đẩy tốc độ con VPS lên kịch kim 😀 Centmin Mod LEMP stack performance được chính tác giả Centmin Mod viết ra ^_^ 

Về lý thuyết, tốc độ nhanh nhất có thể của 1 trang web phần TTFB là bằng giá trị khi PING 😀 bạn làm thế nào mà khi check TTFB nó sát với giá trị PING là đạt

Ở lần chuyển nhà này mình dùng Centmin Mod trên Amazon Lightsail gói 512 MB RAM, location Singapore giá ở thời điểm hiện tại là $3.5 😛 

Ah, nếu bạn nào muốn nghịch Centmin Mod thì nên kiếm con VPS nào ổ cứng nhanh nhanh cỡ Vultr hay UpCloud, chạy cái này còn đỡ, mấy dịch vụ ổ cứng cùi kiểu Google hay Amazon mà chạy thì thôi, chờ toàn tính theo giờ với nửa ngày trở lên :]]

Nói chung viết bài này cũng chủ yếu để sau này có chuyển qua lại thì cứ ra làm theo từ trên xuống dưới, bạn nào muốn cấu hình 1 con VPS y chang thèng bibica.net đang chạy thì cứ coi ở dưới là được :]]

Tạo 1 instance trên Lightsail

Chọn hệ điều hành là CentOS, hiện tại Lightsail cũng chỉ mới hỗ trợ v7 thì ta cài v7 thôi, thực tế mình thích dùng v6 hơn, tại chỉ dùng cấu hình thấp nhất 512 MB RAM, location Singapore, Zone A hay C đều được, vì mình thấy nhanh như nhau cả, nếu bạn có nhiều VPS trên Lightsail thì chọn mỗi Zone 1 con cho tiện, tránh tình trạng khi 1 cụm nào đó có vấn đề, đỡ sập hết 😀 thèng ngoirungdui.com đang dùng Zone C rồi nên thèng bibica.net mình chọn Zone A

Cấu hình Lightsail

Chuyển sang sử dụng IP tĩnh (Static IP) để không bị đổi IP khi reset và stop instance trên web
Mở tất cả các port (thật ra chỉ cần mở theo yêu cầu của Centmin Mod là được, có điều mình … lười 😀 mở hết cho nhanh), thực tế thì Vultr họ cũng mở sẵn tất cả các port, firewall thì mình nghĩ là cần, nhưng dành cho người rành về hệ thống, biết cách config thôi

Thêm quyền root cho Amazon Lightsail

Gõ lệnh:

sudo passwd root

(Điền mật khẩu và enter) – làm 2 lần để đổi password cho root

Tiếp theo gõ

sudo yum install nano -y
sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Thuộc tính PermitRootLogin no, bạn sửa lại là yes và phần PasswordAuthentication no, bạn sửa lại là yes
Nếu có dấu # đằng trước PermitRootLogin và PasswordAuthentication thì bỏ đi

Sau đó bấm Ctrl+O và Ctrl+X để save và exit.

Gõ tiếp lệnh sau để khởi động lại ssh:

sudo service sshd restart

Xong rồi hé, giờ bạn thoát ra và login lại bằng user root và password vừa tạo ở trên là được 😀

Cập Nhập Hệ Điều Hành

yum clean all -y && yum update -y && yum autoremove -y

Kiểm tra lại :

cat /etc/redhat-release

CentOS Linux release 7.5.1804 (Core)

Chỉnh về múi giờ Việt Nam

timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

Type “date” để kiểm tra lại ngày tháng xem về đúng giờ Việt Nam chưa là được 😛

Cài đặt Centmin Mod

yum -y update; curl -O https://centminmod.com/betainstaller72.sh && chmod 0700 betainstaller72.sh && bash betainstaller72.sh

Bước cài đặt này thường khá lâu, 30-60 phút tùy tốc độ ổ cứng 😛

Total Curl Installer YUM or DNF Time: 185.5118 seconds
Total YUM Time: 20.765533203 seconds
Total YUM or DNF + Source Download Time: 75.8848
Total Nginx First Time Install Time: 447.6231
Total PHP First Time Install Time: 493.5701
Download From Github Time: 5.6136
Total Time Other eg. source compiles: 557.3601
Total Centmin Mod Install Time: 1574.4382
---------------------------------------------------------------------------
Total Install Time (curl yum + cm install + zip download): 1765.5636 seconds

Như hôm nay mình làm trên Amazon Lightsail thì cài xong mất 1765s ~ 30 phút

Cài xong xuôi thì type thêm dòng bên dưới để vào bảng điều khiển của Centmin Mod

centmin

Nhập email vào để Centmin Mod hoàn thành các bước cài đặt cuối cùng 😛

Bước này cũng hơi lâu 1 tí, xong xuôi thì bạn type “24” để thoát bảng điền khiển của Centmin Mod

Nếu sau khi ấn “24” để thoát ra ngoài mà bạn nó quay lại bảng điều khiển thì type thêm 1 lần “24” để thoát

OK, tiếp theo gõ lệnh reboot để khởi động lại VPS

reboot

Kiểm tra lại các phiên bản

Đầu tiên là kiểm tra phiên bản php

php -v

Ra bản v7.2.12 mới nhất là đúng

PHP 7.2.12 (cli) (built: Nov 18 2018 12:14:28) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.2.12, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Tiếp theo kiểm tra phiên bản nginx và GCC

nginx -V

Ra v1.15.6 và gcc 7.3.1 20180303 là đúng

nginx version: nginx/1.15.6 (181118-115929)
built by gcc 7.3.1 20180303 (Red Hat 7.3.1-5) (GCC)
built with OpenSSL 1.1.1 11 Sep 2018
TLS SNI support enabled
configure arguments: --with-ld-opt='-Wl,-E -L/usr/local/zlib-cf/lib -L/usr/local/lib -ljemalloc -Wl,-z,relro -Wl,-rpath,/usr/local/zlib-cf/lib:/usr/local/lib' --with-cc-opt='-I/usr/local/zlib-cf/include -I/usr/local/include -m64 -march=native -DTCP_FASTOPEN=23 -g -O3 -fstack-protector-strong -flto -fuse-ld=gold --param=ssp-buffer-size=4 -Wformat -Werror=format-security -Wimplicit-fallthrough=0 -fcode-hoisting -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -gsplit-dwarf' --sbin-path=/usr/local/sbin/nginx --conf-path=/usr/local/nginx/conf/nginx.conf --build=181118-115929 --with-compat --with-http_stub_status_module --with-http_secure_link_module --with-libatomic --with-http_gzip_static_module --with-http_sub_module --with-http_addition_module --with-http_image_filter_module=dynamic --with-http_geoip_module --with-stream_geoip_module --with-stream_realip_module --with-stream_ssl_preread_module --with-threads --with-stream --with-stream_ssl_module --with-http_realip_module --add-dynamic-module=../ngx-fancyindex-0.4.2 --add-module=../ngx_cache_purge-2.5 --add-dynamic-module=../ngx_devel_kit-0.3.0 --add-dynamic-module=../set-misc-nginx-module-0.32 --add-dynamic-module=../echo-nginx-module-0.61 --add-module=../redis2-nginx-module-0.15 --add-module=../ngx_http_redis-0.3.7 --add-module=../memc-nginx-module-0.18 --add-module=../srcache-nginx-module-0.31 --add-dynamic-module=../headers-more-nginx-module-0.33 --with-pcre-jit --with-zlib=../zlib-cloudflare-1.3.0 --with-http_ssl_module --with-http_v2_module --with-openssl=../openssl-1.1.1

Theo mặc định, tác giả cũng đã để chạy các thứ mà họ nghĩ là tốt và cân bằng nhất rồi, mình có thử tham khảo bài Centmin Mod LEMP stack performance, chỉnh sửa lại 1 tí nhưng đều thấy không đáng kể 😀 thậm chí có khi còn chậm hơn, nôm na, mỗi tips hay trick nó phải gán với trường hợp cụ thể, như dùng CPU loại nào, mấy core thì nên chạy GCC gì hay PGO nào, như trường hợp biên dịch lại PHP kiểu PGO sẽ giúp nhanh hơn, có điều chỉ từ 2 core CPU trở lên mới có hiệu quả, còn 1 CPU thì lại yếu hơn, nôm na vấn đề giữa hiệu năng và tính cân bằng nó là thế, bạn phải thật hiểu thì mới giải quyết được

Nói chung cũng đừng quá quan trọng, PHP 7.2.12, Nginx v1.15.6 và gcc 7.3.1 20180303 mình thấy ở thời điểm này là ổn lắm rồi

Tùy biến Centmin Mod

Mặc định rất nhiều tính năng được tác giả Centmin Mod viết ra, nhưng để ở chế độ OFF, và nó nằm trong file custom_config.inc, lý do tác giả không để mặc định, đơn giản cũng là vì “kiểm soát không nổi”, tính năng anh ấy cứ liên tục viết, và nó liên tục chồng chéo lên nhau, cuối cùng anh ấy đành để OFF hết, ai muốn test, nghịch thì vào nó mà tự sướng 😛

nano /etc/centminmod/custom_config.inc

Thêm vào đoạn code bên dưới nếu bạn dùng thêm https (cái này mình không test, vì mình không dùng https)

LETSENCRYPT_DETECT='y'

Ctrl + O -> Enter -> Ctrl + X để save và thoát ra

Cấu hình Centmin Mod

Cài thêm htop, zip, unzip

yum install htop -y
yum install zip -y
yum install unzip -y

Tổng thể nếu bạn làm theo các bước trên thì ta sẽ có 1 con VPS với thông số khi cài đặt xong thế này 😀

Cài đặt WordPress cho domain bibica.net từ menu 22 như bình thường, tất cả setting mặc định, chủ yếu bước này để add domain bibica.net và nó tạo sẵn 1 cái database, tí nữa mình lấy dùng thôi 😀 bạn nào tạo domain chạy wp từ đầu thì lúc tạo nhớ user, pass, email gì để login là được, các tính năng bảo mật như HttpAuth thích thì dùng, không thì off hết cho tiện 😀

Xong xuôi thì vào thư mục cài đặt domain của bibica.net bằng lệnh cd

cd /home/nginx/domains/bibica.net/public

Chép file wp-config.php về máy để coi info database xong rồi xóa tất cả các file và thư mục có sẵn:

rm -rf *

Upload 2 file installer.php và archive.zip được tạo ra bởi Duplicator Pro vào thư mục public, tiếp theo sửa file hosts trên Windowns, thay domain bibica.net bằng IP mới của VPS Amazon Lightsail
Tiếp theo chạy installer.php để Duplicator Pro restore lại bibica.net là được 😀 info database thì mở file wp-config.php nãy chép về ra xem

Vậy là cơ bản bạn đã restore lại trang web cũ xong rồi

Bật shell_exec trên Centmin Mod

Mặc định, Centmin Mod họ tắt shell_exec vì lý do an toàn, tuy thế dùng VPS riêng, cá nhân mình nghĩ không thành vấn đề, Duplicator Pro và rất nhiều plugin hay script khác cần quyền này để có thể chạy, EE hay Webinoly đều bật shell_exec chạy cả thôi

Vào thư mục 

/usr/local/etc/

Bạn sẽ thấy file php-fpm.conf, mở file đó ra, tìm tới dòng cuối sẽ thấy 

php_admin_value[disable_functions] = shell_exec

Xóa phần shell_exec đi là được

php_admin_value[disable_functions] = 

Khởi động lại php để thay đổi có hiệu lực

service php-fpm restart

Sử dụng sub_filter 

Hiện tại mình đang dùng sub_filter để đổi link ảnh sang dịch vụ của Jetpack 😀

File config domain của Centmin Mod họ đứa ở đây:

/usr/local/nginx/conf/conf.d

Bạn vào sẽ thấy bibica.net.conf, thêm vào ít dòng bên dưới vào server {} để khi upload ảnh nó tự đổi sang i2.wp.com

sub_filter_once off;
sub_filter_last_modified on;
sub_filter hxxp://bibica.net/wp-content/uploads/2017 hxxp://i2.wp.com/bibica.net/wp-content/uploads/2017;
sub_filter hxxp://bibica.net/wp-content/uploads/2018 hxxp://i2.wp.com/bibica.net/wp-content/uploads/2018;
sub_filter hxxp://bibica.net/wp-content/uploads/2019 hxxp://i2.wp.com/bibica.net/wp-content/uploads/2019;

Sau đó chạy tiếp dòng dưới, reload lại nginx, để thay đổi có hiệu lực

nginx -t
service nginx reload

Sau này muốn thêm gì trong file config thì vào thư mục đó 😀

Thiết lập một cronjob thực từ linux’s

crontab -e

Set chạy 1 phút 1 lần cho wp-cron

*/1 * * * * curl http://bibica.net/wp-cron.php?doing_wp_cron > /dev/null 2>&1

Cũng chưa rõ lắm sao mặc định Centmin Mod họ cũng có thêm vào phần này rồi, nhưng lại không để nó chạy, họ thêm dấu # đằng trước?

Thêm vào xong bấm Ctrl+O và Ctrl+X để save và exit.

Nếu bạn tạo WordPress theo tùy chọn 22 mặc định từ bảng điều khiển của Centmin Mod, họ sẽ dùng KeyCDN Cache Enabler để cache, kèm theo đó họ cấu hình thêm để load thẳng cache từ nginx luôn, không thông qua php, nên cực nhanh và nhẹ 😀 lý do nhiều người cài WordPress mặc định vào thấy nhanh khủng khiếp một phần cũng nhờ cái này 😛

Cá nhân nếu có dùng cache thì mình thích dùng WP Rocket và Rocket-Nginx hơn, nó tùy biến tốt cho shop và các vấn đề khác hơn, cache đơn giản kiểu Cache Enabler thì chỉ phù hợp với mấy trang dạng blog kiểu thèng bibica.net thôi, dùng shop hay cài thêm nhiều plugin khác dễ không tương thích lắm

OK, reboot lại VPS 1 phát rồi kiểm tra tổng thể lại các thứ 😛

Các tasks chạy rất ít, RAM cũng dùng rất ít :]] CPU thì khỏi bàn, các tool auto config dạng Centmin Mod họ chuyên sử lý trên các con VPS cấu hình thấp nên tối ưu tài nguyên rất tuyệt vời, gần như tool nào mình từng dùng qua đều rất hài lòng khoản này 😛

Thời gian truy cập tới bibica.net ở lần đầu tiên khoảng 1.1s ở điều kiện mạng FPT …. gói rẻ nhất :]]

F5 lại 1 phát thì còn 0.6s 😀

Tốc độ khi truy xuất vài trang, xong quay lại trang home xuống còn 0.35s 😛

Nếu bạn vẫn còn thấy ngạc nhiên, thì nên biết hiện tại bibica.net không dùng bất cứ phương pháp cache nào cả 😛 tức là về lý thuyết, ta có thể hạ xuống con số load xong trang < 0.35s 😛 

Thử cài Cache Enabler vào thì xuống được 0.17s 😛

Nói chung Amazon Lightsail và Centmin Mod giúp bạn có thể đạt tốc độ truy cập tốt nhất từ Việt Nam và các nước khác trên thế giới, chi phí lại rất rẻ, hiện tại chỉ $3.5 một tháng, nếu traffic trang bạn cao có thể sử dụng các hình thức cache khác, tối thiểu 1000 client mỗi giây ở những trang dạng blog là khỏi phải bàn, nếu là các trang thương mại điện tử  thì vấn đề khó hơn, có điều mình nghĩ chắc cũng chẳng có cái shop nào có cả ngàn người vào đặt hàng mỗi giây mà …. thiếu tiền cả :]]

Mình cài Centmin Mod tới lui không dưới 10 lần, các cấu hình thử nghiệm cũng rất nhiều, mà Centmin Mod, mỗi lần cài các phần biên dịch php hay nginx thì nó tầm 3-5h mới xong ấy, rất mất thời gian để tìm hiểu :]] có quá nhiều setting, cấu hình mình chưa rõ và hiểu hết, thêm sub_filter hay bật shell_exec đều phải google ra rất nhiều thông tin, thực tế bài này mình viết sơ bộ từ 04/2018, tới hôm nay là 11/2018 mới tạm gọi là sơ bộ hoàn thành đấy 😀

47 thoughts on “Cài đặt lại bibica.net sử dụng Amazon Lightsail và Centmin Mod”

 1. Ko hiểu tại sao lightsail hay ec2 mình setup EE 4 chạy domain ngon lành rồi nhưng cứ dùng cmd ping đến site là nó báo timeout là sao bạn nhỉ ?

  Reply
 2. Đang dùng EC2 Free Tier t2.micro thấy cũng ổn áp mà được free 1 năm dùng thử. Các bạn muốn trải nghiệm vps amazon mà chưa muốn xuống tiền thì có thể đăng ký chương trình Free Tier mà trải nghiệm

  Reply
 3. Hi bạn, mình đã chuyển site qua, dùng centmin mod, nhanh thì có nhanh thật.

  Thế nhưng mà lúc chạy các plugin Thumbnail Regenerate, Thumbnail Cleaner; cứ bị timeout hoài.
  Mình vẫn chưa biết sửa như thế nào. 🙁

  Reply
  • Thực tế mình chưa hề recommend bạn nào dùng Centmin Mod cả, ở bài so sánh tổng quát mình làm cách đây khá lâu (http://bibica.net/easyengine-vs-centmin-mod-vs-runcloud-vs-webinoly/) Centmin Mod cũng chỉ hơn các script khác 1 ít, chỉ tính theo 100-200ms (0.1 -0.2s) và hoàn toàn không đáng để bạn phải đánh đổi thời gian học cách sử dụng

   Cá nhân mình vẫn recommend dùng Webinoly, đơn giản, dễ sử dụng, hiệu quả, bạn có thể vào ngoirungdui.com để nhìn tổng thể speed, nó là shop, chạy Webinoly, vẫn chạy vù vù đó thôi 😀

   Vụ timeout thì xem thử đang dùng trên VPS nào? Chứ dạo này VPS Amazon mình thấy chạy cái gì nặng 1 phát là thiếu điều sập luôn VPS á 😛

   Reply
   • hi bạn,

    Sau 1 thời gian sử dụng amazon lightsail + Centmin Mod, mình cảm thấy khá hài lòng.
    Vấn đề timeout có thể là do máy của mình hoặc 1 nguyên nhân khác. Mình ko nghĩ là do centmin, còn về amazon lightsail thì mình ko bàn về tốc độ của nó, tại vì giá của nó khá rẻ. 🙂
    Mình thấy thích centmin mod hơn webinoly, tại vì nó có đủ các thành phần, mình ko cần phải cài thêm bất cứ thứ gì. Chỉ duy nhất là cài đặt hơi phức tạp. 😀

    Cảm ơn bạn đã giới thiệu bộ đôi này tới mình. 😀

    Reply
    • Về VPS thì mình dùng không dưới 10 dịch vụ, kể cả Google Cloud, IBM Cloud …. sau mới chốt về Lightsail á 😀

     Lightsail thực tế mắc hơn các dịch vụ khác rất nhiều, gói 512 MB RAM của họ ngày xưa là $5 / month, giờ còn $3.5 thôi, rẻ chắc do bạn dùng gift code nên thấy thế thôi 😛

     Nói chung đám dịch vụ to, họ để cấu hình CPU thấp, nhưng là con số thực, không ảo như các dịch vụ khác, cơ sở hạ tầng, đường truyền họ mạnh, nên gần như không có chuyện downtime nhảm nhảm như bảo trì hay … cúp điện 😀

     Nói chung đang dùng Lightsail là bạn đang dùng một dịch vụ VPS tầm thế giới rồi 😀

     Reply
  • hôm qua mới dính quả timeout với lightsail bác ạ.
   Phải reboot instance.
   Ứ biết nguyên nhân là gì. Mình thì dùng webinoly.
   Nên có khi là do lightsail rồi

   Reply
   • Khả năng cao là Lightsail đang giới hạn nhiều lại tài nguyên sử dụng, từ ngày họ giảm giá xuống $3.5 / month là thấy VPS yếu hẳn ra 😀

    Đang dùng gói nào thì thử tăng phần cứng lên thêm tí xem có cải thiện không?

    Reply
 4. Hi bạn, cho mình hỏi là 1 tài khoản thì có thể dùng bao nhiêu gift code, ý mình là sau khi dùng hết 4 gift code thì mua tiếp gift code dùng hay là ko được dùng gift code tiếp mà phải thanh toán bằng thẻ ?
  Cảm ơn bạn.

  Reply
  • Đợt đầu mình mua, thì người bán nói mỗi tài khoản dùng được 4 gift code
   Đợt sau này mình mua, thì người bán nói mỗi tài khoản dùng được 2 gift code

   Thế nên giờ vụ này phải hỏi cụ thể người bán mới chính xác được 😀

   Reply
   • Hi bạn, mình có hỏi thử người bán.

    Code mà họ bán nguồn gốc từ các Events. Ví dụ, mỗi tài khoản có thể nhập 4 code event A vô tài khoản. Và chỉ có thể nhập được 2 code của event B.

    Tóm lại là tùy theo code đó thuộc event nào.
    Nếu vậy, sau khi nhập xong code của event A, mình chỉ cần chọn mua code khác event A để xài tiếp.

    Mình gặp 1 vấn đề nữa là tài khoản basic của aws chỉ tạo được tối đa 3 dns zone (3 tên miền).

    Reply
    • Tùy nhu cầu mà dùng, xem thời gian sử dụng code ra làm sao để tính toán cho phù hợp, cần thiết thì tạo … tài khoản khác mà dùng 😀

     AWS giới hạn rất nhiều trên các tài khoản, mọi thử cần sử dụng thêm vào thì cứ vào request là được

     Reply
 5. Bác ơi, hiện tại em chưa có domain nên muốn truy cập tạm bằng IP. đối với VPS em đã tạo ip tĩnh rồi 52.76.203.204 <= đây ạ, các port trong firewall e cũng mở hết các cổng rồi nhưng không thể nào truy cập được web theo ip trên, cũng không ping được. Bác có rành cái này không giúp em với. 🙁 Em dùng VPS của DO thì có thể vào web bằng ip bình thường chứ ko như của AMZ 🙁

  Reply
  • Thế sửa file host trên máy thành domain đó là được mà, không thì tạo cái domain .tk dùng tạm, giải pháp nhiều, cứ thích tự làm khó mình làm gì cho mất thời gian thế

   Reply
   • e trỏ tên miền về ip tĩnh của VPS rồi mà ko được. Bản chất tên miền dùng để trỏ về ip cho người dùng dễ nhớ. IP ko vào đc thì tên miền hiển nhiên cũng ko vào đc. Cái Amz này rẻ nhưng mà phức tạp quá. Cài đi cài lại ko kết nối được T_T

    Reply
    • Thế làm sai ở bước nào thôi 😀

     Vào trang quản trị của domain trỏ về IP trên Lightsail là chạy rồi mà

     Reply
     • Không phải DNS của domain. DNS của google là cái chỉnh ở wifi đó. 8.8.8.8 và 8.8.4.4. Giờ mà bỏ DNS của google thì lại không vào được >.<

     • Nôm na khi bạn thay đổi 1 giá trị của domain từ bảng điều khiển, ở đây ví dụ là đổi post A từ IP này thành IP khác, thì tất cả các dịch vụ DNS khác trên toàn thế giới phải cập nhập lại

      Thật ra dùng nhà mạng gì cũng thế, nếu không dùng DNS riêng, như của google thì nhà mạng cũng tự cấp cho 2 dãy số của họ

      Nếu DNS của nhà mạng cập nhập nhanh, khi khi bạn đổi DNS từ domain nó sẽ thấy ngay, còn nếu DNS của nhà mạng cập nhập chậm thì sau 1 thời gian mới thấy (thường là trong khoảng 24-48h)

      Cụ thể nhất cứ nhập domain của bạn vào dnschecker.org, chọn A, ví dụ như link này (https://dnschecker.org/#A/bibica.net)

      Kiểm tra xem DNS từ tất cả các nước trên thế giới đã trỏ đúng về cái IP của bạn chưa là hiểu mà 😀

 6. Thuộc tính PermitRootLogin no, bạn sửa lại là yes và phần PasswordAuthentication no, bạn sửa lại là yes
  Nếu có dấu # đằng trước PermitRootLogin và PasswordAuthentication thì bỏ đi

  Đoạn này không tìm thấy trong file sshd.config anh ạ. 🙁

  Reply
   • Xong rồi hé, giờ bạn thoát ra và login lại bằng user root và password vừa tạo ở trên là được

    bước này gõ lệnh nào hay như thế nào bác giải thích thêm được ko?
    hình như amz dùng user mặc định là centos chứ không phải root. em chưa hiểu lắm

    Reply
    • 1. Login lại bằng user root và password vừa tạo ở trên là được
     2. Thì nó dùng user centos nên mới phải tạo tài khoản root còn gì

     Reply
   • em xử lý được rồi. giờ đến bước cài đặt centminmod thấy bác cài lệnh vậy là cài bản beta. Tại sao ko cài bản bình thường cho nó ổn định vậy ạ? 😀

    Reply
     • Stable Release <= cái tên nói lên tất cả =)) thường thì beta vẫn còn là thử nghiệm nên e nghĩ ko ổn định bằng bản chính thức.

    • Tùy, về bản chất bản nào nó cũng chỉ cài php, mysql, nginx … vào, các bản Centmin Mod họ ghi là beta thì dùng php, mysql, nginx bản mới hơn thôi, do các bản này mới hơn nên họ chưa chắc vấn đề dùng thế nào, nên để chữ …. beta vào cho vui thôi 😀

     Thực tế họ để chữ beta đó 2-3 năm nay cả rồi ấy chứ :]]

     Reply
 7. Em hỏi thêm chút nữa là em rất quan tâm đến vấn đề bảo mật. Những script tự động thế này có bảo mật tốt cho VPS không ạ?

  Reply
  • Thực tế đã là câu trả lời tốt nhất rồi mà 😀

   Bạn thử search tên script rồi kèm theo từ hack, hacked gì đó xem coi có ra bài nào liên quan không là biết mà 😛

   Reply
 8. Bác ơi, khi sử dụng code rồi có 150$ thì số tiền này mình được sử dụng trong bao lâu hay muốn bao lâu cũng được? trước em làm 1 lần chỉ được 1 năm thì phải 😀

  Reply
  • Tùy code nào, có dòng code được nạp 4 code vào 1 tài khoản, có dòng code chỉ cho nạp 2, thời gian sử dụng cũng tùy code, người bán sẽ ghi và trả lời rất cụ thể các vấn đề này cho bạn 😀

   Dùng gần hết thích thì vào ebay mua thêm 😛 còn nếu tài khoản đã dùng nhiều code quá rồi thì tạo tài khoản khác dùng tiếp 😛

   Đơn giản cả mà :]]

   Reply
 9. Test luôn và ngay! Mình muốn move OVH qua Lightsail bữa giờ mà chưa có động lực. Hehe

  Reply
  • Mua cái gift code AWS tầm $10-15 có $150 (http://bibica.net/aws-gift-card/), xong rồi xài bét nhè 😀

   Chi phí gần như rẻ nhất, lại có con hàng VPS chuẩn thế giới, Linode, DigitalOcean, Vultr, OVH, UpCloud …. đều không thể đọ lại về uptime và traffic về Việt Nam

   Lắm tay chạy mấy chương trình hoa hồng (aff) bơm chích các dịch vụ khác thôi, chứ lỗi vặt nhiều lắm, UpCloud mình cũng có quảng cáo cho họ, nhưng cách đây vài hôm phải mới email support fixed vụ ping location Singapore mà lên hơn 200 🙁

   Amazon thì vẫn ổn định đều đặn ở mức ping ~ 3x trong 8 tháng nay, downtime thì … cũng có, nhưng đều < 1phút :]] Nói chung Amazon Lightsail là best rồi, kể cả sau này hết cho dùng gift code thì cũng chỉ $3.5 / month cho một dịch vụ hosting chuẩn thế giới 😀 Chê gì nữa ^_^

   Reply
   • bác cho em hỏi, ngày code hết hạn ngày 30-4-2019 thì hiểu là nếu giờ add vào tài khoản thì số tiền chỉ sử dụng được đến ngày 30-4-19 hay như nào bác nhỉ?

    Reply
    • Yeb, bởi thế mấy con hết hạn ngày đó mới rẻ thế, hình như tầm $10 thì phải 😛

     Reply
     • thấy có con code 10$ được 100$ mà tới tận 30-10-19 , mua về add vào chạy light sail cả năm 😀
      thanks bác nhé.

    • Ừa, nói chung giá quanh quanh $10-15 cho 1 năm sử dụng bét nhè 😀

     Thực tế thèng bibica.net đang dùng gói có … $3.5 tháng 😛 Tiêu mãi không hết tiền ấy chứ ^_^

     Reply

Leave a Comment