Giới thiệu về ShareX

ShareX

Trong lúc tìm hiểu về các dịch vụ Object Storage, tình cờ xem tới 1 bài hướng dẫn kết hợp với ShareX Kiểu thường sau khi bạn chụp hình trên máy tính -> sửa ảnh-> bật trình duyệt lên -> vào 1 trang nào đó, kiểu imgur, rồi chọn ảnh, … Read more