Crayon Syntax Highlighter

Crayon Syntax Highlighter là một plugin mình đang dùng để tạo highlighter (tô sáng) các đoạn code cần nổi bật khi viết bài, thực ra nó không đáng để viết thành 1 bài như thế này, vì chỉ cài vào phát là xong 😛 mình cũng chỉ nhắc qua ở phần ToolBox

Hôm nay rỗi rãi, update con VPS lên PHP 7.3.5, mới thấy lỗi chằng chịt, nghi nghi làm sao, vào addon, tắt hết, xong bật lại từng cái, xem lỗi do plugin nào, cuối cùng là lỗi do bé Crayon Syntax Highlighter 😀

2019-05-03_13-55-52

Google thêm tí thì thấy nhiều end user cũng đã báo lại rồi nhưng không thấy tác giả fix 🙁 bạn nào đang dùng Crayon Syntax Highlighter thì có thể down bản 2.8.6 từ github, họ sửa lại sẵn hết, cài về là chạy bình thường thôi

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied