SendinBlue

Sendinblue

Tình cờ vào canhme, thì mới hay Mailgun không còn miễn phí 10.000 mail hàng tháng nữa, thật ra thì trước đây mình có dùng qua dịch vụ Amazon SES rồi, tuy thế ở thời điểm hiện tại, mình không muốn phải trả thêm các chi phí không cần thiết cho trang bibica.net nữa, mình muốn nó tự vận hành thôi … Read more →

WP-PostViews

4-18-2018 12-23-21 PM

WP-PostViews đơn giản như cái tên của nó, là một plugin nhỏ để tạo bộ đếm số lượt xem bài viết trong WordPress, nói thật là với quan điểm đó giờ của mình, thì dùng mấy cái đếm views thế này nó rất kém chuyên nghiệp, chỉ có các site vớ va vớ vẩn mới thêm vào, thực tế thì … Read more →

Easy Theme and Plugin Upgrades

easy-theme-and-plugin-upgrades

Easy Theme and Plugin Upgrades, công dụng nó rất đơn giản, khi bạn upload theme hoặc plugin bằng file zip thông qua WordPress, trong trường hợp nếu thư mục đó đã có, WordPress sẽ báo lỗi thư mục đã tồn tại, lúc này giải pháp là bạn phải upload thông qua FTP hoặc xóa theme hay plugin đó đi rồi upload … Read more →