Benchmark VPS UpCloud - Developer plans - €4.5/mo

Kiểm tra gói VPS UpCloud - Developer plans - €4.5/mo ~ 125.000 vnđ / 28 ngày

  • OS Ubuntu 22.04
  • CPU: 1
  • RAM: 1 GB
  • HDD: 20 GB
  • Băng thông: 1 TB
  • Location: Singapore

Setup cơ bản ban đầu

# update OS
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
# set locale
locale-gen en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8
export LC_ALL=en_US.UTF-8
# Tắt Firewall
sudo apt remove iptables-persistent -y
sudo ufw disable
sudo iptables -F
# Chỉnh về múi giờ Việt Nam
timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh
# Tạo swap 4GB RAM
sudo fallocate -l 4G /swapfile && sudo chmod 600 /swapfile && sudo mkswap /swapfile && sudo swapon /swapfile && echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
cat <<EOF > /etc/sysctl.d/99-xs-swappiness.conf
vm.swappiness=10
EOF

Thông số cơ bản

2024 07 05 22 11 15

Dù gói 1 GB RAM nhưng thực tế chỉ có 856 MB (bị ăn bớt hơn 100MB so với các dịch vụ khác), sử dụng OS Ubuntu 22.04 mặc định chỉ còn dư 582 MB RAM

Kiểm tra speedtest

wget -qO- https://bibica.net/speedtest | bash

2024 07 05 22 24 05

UpCloud đã tăng tốc độ mạng lên rất nhiều, trước đây thì giới hạn ở 1 Gbps, hiện tại tốc độ thực đã có thể lên tới hơn 8000 Mbps

Tốc độ về Việt Nam vẫn tuyệt vời như trước đây, ping về tất cả nhà mạng đều ổn định, ping đi quốc tế cũng rất tốt

Rất hài lòng về tốc độ mạng của UpCloud

Kiểm tra YABS

curl -sL yabs.sh | bash -s -- -i

2024 07 05 22 41 35

Dù UpCloud thông báo gói Developer tốc độ ổ cứng sẽ chậm hơn so với gói mặc định, nhưng dựa theo điểm số YABS thì vẫn thừa nhanh để có thể sử dụng trên mọi ứng dụng

Geekbench 6 Benchmark Single Core ~ 1000 điểm, đủ tốt để có thể chạy web dạng WordPress mà không gặp bất cứ vấn đề nào

Không có chi phí truyền tải Internet

Không rõ hiện tại UpCloud liên thông với các nhà cung cấp mạng khác làm sao, trước đây gói thấp nhất giới hạn khoảng 1000GB băng thông / 1 tháng, giờ họ cho dùng thoải mái, cũng không thấy ghi cụ thể là có giới hạn tốc độ nếu dùng quá nhiều băng thông hay không?

Uptime

Đây là gói UpCloud hướng tới môi trường phát triển, kiểu bạn test code, chạy thử nghiệm gì đó trước khi sử dụng thực tế, nên UpCloud chỉ đảm bảo uptime tối thiểu 99.99% (các gói bình thường thì mặc định uptime tiêu chuẩn 100%)

Cá nhân không thích điều này, chẳng thà họ cứ đảm bảo uptime 100%, nhưng giảm dung lượng RAM hoặc ổ cứng xuống thì mình hài lòng hơn

Kết luận

Không có phàn nàn vào về cấu hình phần cứng và tốc độ mạng của gói UpCloud Developer, trừ vụ RAM bị ăn bớt, mà cái này là chuyện trước giờ của UpCloud rồi, nên tạm bỏ qua

Rất hài lòng tốc độ truy cập về Việt Nam, giá cả thì không hẳn là rẻ, tương đồng với nhiều dịch vụ khác đang có ngoài thị trường, không giới hạn băng thông là 1 điểm cộng rất lớn, bạn sẽ thoải mái download, upload, backup hằng ngày mà không phải quan tâm, lo lắng dùng quá chỉ tiêu 😀

Do tài khoản UpCloud cũ của mình vẫn đang còn tiền, nên làm 1 bài benchmark xem gói mới của UpCloud thế nào, bạn nào làm web cho thị trường Việt Nam, download, upload nhiều cũng có thể tham khảo thử cũng được

Nếu UpCloud có gói 512 MB RAM, CPU có thể yếu hơn 1 chút, giá tầm $2.5 / month, thì mình ấn tượng hơn, thực tế nhu cầu của mình cũng chỉ loanh quanh các gói dạng này, cao hơn dùng không hết :]]

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied