Docker imgproxy - Ultra Image Server

Project

Sau đợt đăng kí thành công gói Oracle VM Standard A1 Flex 4 OCPU 24 GB RAM thì VPS đang dùng của thèng bibica.net khá thừa tài nguyên, nên có ý tìm 1 số giải pháp mới liên quan tới xử lý ảnh 😛 Thành thật mà nói, nếu bạn … Read more