Giới thiệu về HetrixTools - Uptime Monitor cực khủng

2023 09 08 6 21 19

Về các dịch vụ monitor uptime thì trước giờ mình hay dùng UpTimeDoctor, trừ vụ trang public status hơi thiếu thông tin, còn lại rất hài lòng, dạo này mình có dùng thêm Uptime Kuma, chủ yếu vì trang public status nhìn đẹp 😀 Qua giờ ngồi google, tình cờ … Read more