Webinoly và Oracle Always Free

2023 06 25 9 05 33

Oracle cho chúng ta miễn phí 2 VPS VM.Standard.E2.1.Micro 1GB RAM, có điều CPU AMD này yếu cực kì, chạy chậm lắm Dù tài khoản UpCloud của mình vẫn đủ dùng thêm vài năm nữa, nhưng vẫn mong muốn có một nơi … miễn phí 😀 đợt này kiếm được … Read more