Enpass - OFFLINE Password Manager with synchronized ONLINE

Enpass - OFFLINE Password Manager with synchronized ONLINE

Nhắc tới Password Manager, hiện tại phần lớn mọi đều đồng tình quan điểm, miễn phí thì dùng Bitwarden, trả phí thì 1Password, mình thử cả hai, tổng thể khá hài lòng Sau khi sử dụng thì mình thấy hóa ra Password Manager quá khó, mỗi sản phẩm làm ra, … Read more

Quản lý mật khẩu trên Windows bằng iCloud Keychain

Quản Lý Password Bằng Icloud Keychain

iCloud Keychain là hệ thống quản lý mật khẩu của Apple, nếu bạn đang dùng điện thoại, máy tính bảng iPhone, iPad, hoặc Mac thì mặc định đã sử dụng iCloud Keychain để quản lý, đồng bộ giữa các thiết bị này thông qua tài khoản iCloud, khi viết bài … Read more