Docker imgproxy - Ultra Image Server

Project

Sau đợt đăng kí thành công gói Oracle VM Standard A1 Flex 4 OCPU 24 GB RAM thì VPS đang dùng của thèng bibica.net khá thừa tài nguyên, nên có ý tìm 1 số giải pháp mới liên quan tới xử lý ảnh 😛 Thành thật mà nói, nếu bạn … Read more

OpenLiteSpeed vs Nginx trên WordPress

Openlitespeed Vs Nginx Trên Wordpress

Tình cờ xem 1 bài viết của Gijo Varghese (tác giả viết plugin FlyingPress) từ 2019 viết về 5 lý do anh ấy chọn webserver OpenLiteSpeed trên WordPress  Tạm liệt kê ra là Hiệu suất cao Chi phí máy chủ thấp Plugin bộ nhớ cache mạnh mẽ miễn phí Hiểu … Read more