WireGuard Easy và NextDNS

2022 12 15 17 05 24

WireGuard Easy là một script giúp cài đặt và tạo nhiều tài khoản WireGuard trên Linux thông qua Docker, có thể quản lý trực quan bằng giao diện web, đỡ phải tạo bằng lệnh qua ssh như thông thường NextDNS là 1 dịch vụ chặn quảng cáo thông qua DNS … Read more