Tối ưu database trên WordPress

wordpress-wp-options-autoload-index-mysql-database

Tối ưu mysql và database có lẽ là 1 trong những thứ khó nhằn nhất, vì nó cần nhiều kinh nghiệm, phần lớn quản trị server ăn tiền ở mảng này, khi xem bài của 2 tác giả mình thích là Centminmod và Webinoly họ đều có dịch vụ cấu hình mysql và xử lý database cho các ca khó … Read more →