Quản lý mật khẩu trên Windows bằng iCloud Keychain

Quản Lý Password Bằng Icloud Keychain

iCloud Keychain là hệ thống quản lý mật khẩu của Apple, nếu bạn đang dùng điện thoại, máy tính bảng iPhone, iPad, hoặc Mac thì mặc định đã sử dụng iCloud Keychain để quản lý, đồng bộ giữa các thiết bị này thông qua tài khoản iCloud, khi viết bài … Read more