Webinoly HTTP Authentication

Webinoly Http Authentication

Trước đây, khi sử dụng Cloudflare, HttpAuth là một tính năng mà mình luôn tắt khi sử dụng Webinoly, vì không cần thiết 😀 giờ dùng VPS Việt Nam, phải tắt Cloudflare, nên bật HttpAuth lên để tăng 1 chút bảo mật cho các dịch vụ có login admin Đây … Read more