Microsoft Authenticator vs Twilio Authy

Microsoft Authenticator Vs Twilio Authy

Cách đây vài năm mình tình cờ biết tới Microsoft Authenticator nhờ tay bạn già Vượng Nguyễn giới thiệu Microsoft Authenticator Ban đầu dùng Microsoft Authenticator, vì lúc đó chỉ biết có mỗi nó có 2FA mà có thể restore trên iOS, iPadOS được, mấy dịch vụ khác thì hơi … Read more