Kết hợp Backblaze B2 trên WordPress

Facebook Share Image

Backblaze B2 là một dịch vụ lưu trữ đám mây “gần như miễn phí” cho các nhu cầu vừa phải, giá cả của nó cũng rất cạnh tranh so với các dịch vụ khác