Cloudflare R2 Object Storage cho bibica.net

Cloudflare R2 Object Storage

Cloudflare R2 là một dịch vụ lưu trữ đối tượng phân tán, tương thích với S3, cho phép bạn tạo ra các kiến trúc đa đám mây mà không phải trả phí egress cho việc truy cập dữ liệu của bạn. Cloudflare R2 có những tính năng nổi bật như … Read more

Kết hợp Backblaze B2 trên WordPress

Facebook Share Image

Backblaze B2 là một dịch vụ lưu trữ đám mây “gần như miễn phí” cho các nhu cầu vừa phải, giá cả của nó cũng rất cạnh tranh so với các dịch vụ khác