Simple Comment Editing

Công dụng của Simple Comment Editing đơn giản như cái tên của nó luôn, là cho phép user hoặc guest có quyền sửa lại comment của chính họ trong mặc định là 5 phút 😀

Thực tế số lần mình comment và post lên, trong 10 lần thì sẽ có ít nhất 1 lần mình cần sửa lại, đầu tiên là sai chính tả, chấm phẩy, sau đó là trả lời sai ý hoặc thiếu ý, nói chung là cần phải sửa lại comment 😛 Mặc định thì WordPress không có phép làm điều này, thế nên phải dùng thêm plugin nhỏ là Simple Comment Editing ở trên

Nếu muốn tăng giảm thời gian mặc định là 5 phút ở trên, bạn có thể thêm vào file functions.php của chủ đề đang dùng dòng bên dưới:

Dòng này tăng thời gian sửa comment từ 5 phút lên 15 phút, bạn có thể thay đổi cho phù hợp với sở thích và trang của bạn 😛

Cơ bản là thế, nói chung cái plugin này nó nhỏ tới nổi có muốn chém gió thêm cũng không biết nói làm sao nữa 😀 vì cài vào là xong, không phải chỉnh sửa thêm bớt gì trong admin nữa cả ^_^

Bạn nghĩ gì về tính năng mới này của bibica.net? Ổn chứ? Bạn có sử dụng Simple Comment Editing trên trang web của bạn? Hãy cho tôi biết bằng cách để lại nhận xét bên dưới phần comment 

3 thoughts on “Simple Comment Editing”

Leave a Comment