Reverse Proxy location Việt Nam miễn phí với Vercel

Lâu rồi mình không vào VOZ, nay tình cờ lượn lờ search 1 ít thông tin liên quan tới trình duyệt thì thấy bài viết này

Giải thích ngắn gọn thì Vercel dùng cơ sở hạ tầng của AWS, mà AWS thì có location tại Việt Nam 😀

-> dùng dịch vụ của Vercel thì sẽ có location tại Việt Nam

Thử sơ bộ thì đúng là có thể Reverse Proxy qua Vercel tại location Việt Nam được thật 😀

Cách làm cũng rất đơn giản, trong link thành viên Fioren đã viết rất cụ thể rồi, mình chỉ nói nhanh đại ý, vì các bài viết tại voz nó nhiều, sau search lại không ra 😀

  • Tạo 1 repositorie trên github, đặt tên tùy ý, set private cho đỡ phiền, sau đó tạo 1 file mới tên vercel.json, nội dung bên trong điền vào
{
  "version": 2,
  "routes": [
      {"src": "/(.*)","dest": "https://img.bibica.net"}
  ]
}

Thay thế https://img.bibica.net ở dòng 4 bằng domain bạn muốn tạo Reverse Proxy

Ở đây subdomain img.bibica.net, cũng đang dùng Reverse Proxy qua Cloudinary cho các link ảnh

  • Tạo tài khoản Vercel, login bằng tài khoản github luôn cho nhanh, sau đó thì Import repositorie github vừa tạo vào

Các bước nói dài dòng chứ thực tế cứ ấn next, xong xuôi thì ta sẽ có 1 subdoman vnproxy.vercel.app là Reverse Proxy cho img.bibica.net

  • Có thể add thêm 1 subdomain vào cho đẹp, như demo ở đây mình dùng api.bibica.net

Cấu hình mặc định thì khi bạn chỉnh sửa repositorie trên github, nó sẽ tự deploy sang Vercel luôn

Kiểm tra thì thấy dù ping tới là Việt Nam, nhưng các ảnh load ra, có vẻ vẫn là load từ Singapore?

Do mình set ảnh đi khá vòng vèo, ảnh từ server gốc -> Cloudinary để nén -> lấy ảnh đã nén về lại server qua FastCgi Cache -> Vercel, khi thử nghiệm thấy tốc độ cũng phọt phẹt 😀 chắc chỉ khi nào Việt Nam đứt cáp quốc tế siêu nặng như đợt trước mới đánh giá được vụ này 😀

Ai rảnh thì có thể thử dùng Vercel thay các hình thức Reverse Proxy trên Nginx, Caddy, Cloudflare Tunnels …. xem có ổn không 😛

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied