Oracle Fault domain

Fault domain trên Oracle nó khá giống khái niệm Zones trên Amazon Lightsail

2023-10-08_2-36-00

Nôm na cùng 1 location, họ tách ra thêm vài vùng riêng biệt, ý tưởng của chuyện này, là để trong trường hợp 1 Zones sập, các Zones còn lại không sao, tránh tình huống toàn bộ tài nguyên của khách hàng sập hoàn toàn

Thường các nhà cung cấp VPS sẽ quản lý auto chuyện này, nếu bạn đã có 1 VPS ở Zone A, khi tạo 1 VPS mới, vị trí mặc định sẽ là B hoặc C

Mình nghĩ ý tưởng hay nhất của chuyện này, có lẽ là để trong trường hợp nâng cấp hệ thống, cúp điện, động đất, sóng thần gì đó, Amazon sẽ chuyển sang dùng các Zone khác

Vùng A,B,C là tên gọi Amazon tự đặt riêng cho tài khoản của khách hàng, chứ không phải là tên chung của toàn bộ hệ thống, nôm na vị trí A của mình, có thể là vị trí B của 1 khách hàng khác

2023-10-08_2-33-08

Trên Oracle, Fault domain là tùy chọn nằm ở tab Placement, mặc định nó được ẩn đi, Oracle sẽ tự chọn vùng Fault domain

Thường mình thấy 3 vị trị của họ đều có tốc độ tương đồng, nên ít quan tâm, phần vì trên Oracle, tạo miễn phí 1 VPS tại location Singapore đã khó (đa phần chạy tool auto cả) ai rảnh đâu mà lựa vùng 😀

Câu chuyện khá nhây là do mình hay test mấy cái tool setup server, nên tạo, xóa, cài mới liên tục, nay viết 1 bài về Reinstall OS, nên speedtest nhiều, tự dưng thấy có con VPS tạo mới, speed chỉ khoảng 100MB khi tới US, ping về Việt Nam hẳn 100ms, thậm chí ping tại Singapore lên tới 6x, trong khi bình thường ping local cao hết cỡ 2ms là cùng

2023-10-08_2-49-26

Cũng may là mình dùng tài khoản Pay As You Go, có thể tạo mới và xóa các VPS khá thoải mái, nên mới kiểm tra lại được chuyện này

Thứ ping tới 1 con VPS file.bibica.net thì thấy 3x-4xms, trong khi các VPS tạo mới ping toàn 100ms, kiểm tra thì đều thấy nó xuất phát từ Fault domain: FD-1, xem lại file.bibica.net thì đang ở Fault domain: FD-3

Thử tạo 1 con VPS mới, ấn chọn thủ công sang Fault domain: FD-3 thì thấy ping 3x, 4x như bình thường 😀

2023-10-08_3-02-21

Rất có thể vì chuyện này, mà các bài test về Caddy Http Cache ở bài viết LCMP gặp sai số, hôm đó mình tạo mới VPS, chắc nó bay thẳng vào Fault domain: FD-1 đang gặp lỗi mạng, tốc độ xuống thấp, nên khi load 100 ảnh cùng lúc, nó khá là tệ, nay thử lại thì thấy khả quan hơn 😀 không nhanh bằng Nginx cache, nhưng không quá tệ như hôm bữa =))

Kết luận 😀

Đơn giản là nếu bạn tạo mới VPS trên Oracle, thấy chậm, đổi Fault domain sang vị trí khác 😀

Nếu cụm đang dùng chạy ổn, 1 thời gian sau, đùng cái gặp lỗi mạng, ping cao ngất thì thử tạo mới VPS ở Fault domain khác xem có cải thiện không, rảnh thì có thể chuyển về đó 😀 chứ chờ thèng Oracle nó fix không biết tới khi nào luôn ^_^

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied