Ngừng sử dụng các dịch vụ từ Vultr

Trước đây, mình từng có một bài viết quảng cáo cho dịch vụ của Vultr, ở các wiget phía bên phải cũng để quảng cáo logo của họ, tuy thế hôm nay mình sẽ ngừng sử dụng các dịch vụ từ Vultr 😀

Không phải họ không tốt mà là chưa đủ tốt, đơn giản thế thôi 😀 chủ yếu hiện tại UpCloud và Amazon Lightsail phù hợp nhu cầu hơn, traffic cho bibica.net phần lớn là từ Việt Nam và hiện tại mình chưa thấy dịch vụ nào cho tốc độ truy cập từ Việt Nam tới Singapore tốt hơn họ, uptime họ cũng tốt hơn Vultr ở cụm location này, Vultr nếu traffic bạn trang của bạn từ khắp nơi trên thế giới thì dùng rất tuyệt, vì traffic đi các nơi của họ tốt vô cùng, CPU mạnh và giá rất mềm và họ miễn phí rất nhiều thứ đáng giá nữa 😛

Ah, nói văn vẻ thế thôi, chứ lý do chính là hết tiền ở bên Vultr rồi :]] mình hiện tại cũng không có nhu cầu thêm nữa, vì giờ cũng quá nhiều VPS đang phải trả tiền hàng tháng, con hàng này cố giữ vì cụm location Japan giá $2.5 mua khoảng 1 năm trước mới có, chứ giờ hết rồi

Đơn giản thế thôi, trong thời gian dùng Vultr mình không có bất cứ vấn đề gì với họ cả, trừ điểm lâu lâu bảo trì chủ động downtime hơi cao, còn lại ở mức giá $2.5 cụm location Japan, gần như không ai qua nổi Vultr 😀

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied