Một số cập nhập hệ thống cho BIBICA.NET

Tình cờ đọc 1 status của J2TEAM Community, đang có 1 số lỗi nghiêm trọng liên quan tới bảo mật của bản PHP cũ, tiện hôm nay rỗi rãi, cập nhập lại hệ thống luôn 😀

Cụ thể như sau:

  1. PHP Upgrade v7.4.25
  2. WordPress Updates v5.8.1
  3. GeneratePress v3.1.0
    GP Premium v2.1.1

Một số plugin có bản quyền khác hết hạn, mà có cập nhập mới thì cũng …. ngồi cười thôi, vì cũng không có nhu cầu update, nói khó nghe tí là hết tiền :]]

Nói chung là update cho vui là chính, vì thèng bibica.net cũng hiếm ai vào 😀 càng chẳng ai rảnh mà đi hack hay phá nó làm gì cho mất thời gian 😛

Cập nhập xong xuôi thì reboot lại server, clear cache, OPcache …. một phát cho sạch sẽ 😀

Server US UpCloud sử dụng Centmin Mod vẫn đang chạy cực kì ổn định, gần như không có downtime khoảng hơn 2 năm nay, sử dụng Cloudflare cho tốc độ truy cập tối ưu từ Việt Nam và các nước trên thế giới

Tổng thể vẫn rất hài lòng về tốc độ, sự ổn định và chi phí phải trả


Related Posts

  1. Query Monitor - gỡ lỗi cho Wordpress
  2. Resizable BAR
  3. Cập Nhập Hệ Thống Cho BIBICA.NET năm 2022
  4. MailGun – The Email Service For Developers
  5. Amazon Lightsail

Leave a Comment