Một số cập nhập hệ thống cho BIBICA.NET

Tình cờ đọc 1 status của J2TEAM Community, đang có 1 số lỗi nghiêm trọng liên quan tới bảo mật của bản PHP cũ, tiện hôm nay rỗi rãi, cập nhập lại hệ thống luôn 😀

Cụ thể như sau:

  1. PHP Upgrade v7.4.25
  2. WordPress Updates v5.8.1
  3. GeneratePress v3.1.0
    GP Premium v2.1.1

Một số plugin có bản quyền khác hết hạn, mà có cập nhập mới thì cũng …. ngồi cười thôi, vì cũng không có nhu cầu update, nói khó nghe tí là hết tiền :]]

Nói chung là update cho vui là chính, vì thèng bibica.net cũng hiếm ai vào 😀 càng chẳng ai rảnh mà đi hack hay phá nó làm gì cho mất thời gian 😛

Cập nhập xong xuôi thì reboot lại server, clear cache, OPcache …. một phát cho sạch sẽ 😀

Server US UpCloud sử dụng Centmin Mod vẫn đang chạy cực kì ổn định, gần như không có downtime khoảng hơn 2 năm nay, sử dụng Cloudflare cho tốc độ truy cập tối ưu từ Việt Nam và các nước trên thế giới

Tổng thể vẫn rất hài lòng về tốc độ, sự ổn định và chi phí phải trả

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied