Localhost Public VMware - Ubuntu - Webinoly - Cloudflare Tunnels

Dạo này chuyển về dùng Webinoly chạy Ubuntu nên tiện cài 1 bản trên PC để các thứ đồng bộ với nhau về câu lệnh

Về cơ bản việc cài đặt gần như tương tự với bài trên CentOS mình từng viết, nên chỉ đi nhanh vào các thứ quan trọng 😀

Cài Đặt VMware Workstation Pro

  • Chọn bản mới nhất là được, cụ thể hiện tại mình đang dùng VMware® Workstation 17 Pro v17.0.0 build-20800274, serial thì gõ tên sản phẩm lên google, chọn 1-2 trang đầu là thấy 😀

Ubuntu 22.04.2 LTS

Cài Đặt Ubuntu 22.04.2 LTS Trên VMware Workstation Pro

  • Chú ý set ổ cứng khoảng 50Gb, 20Gb như mặc định cài vào cái hết ổ cứng luôn

Cài bản desktop thì cứ next next, tạo tài khoản admin, chọn giờ Ho Chi Minh …. bản trên desktop cài đặt rất nhanh và chạy rất mượt

Cài xong bon mồm có thể update miễn phí lên Ubuntu Pro cũng được

Sau cùng thì reset lại OS 😀

Ubuntu Desktop
Ubuntu Pro Desktop

Kích hoạt SSH trên Ubuntu

  • Ấn Ctrl+Alt+T để mở nhanh phần gõ lệnh
sudo apt update
sudo apt install openssh-server -y
sudo ufw allow ssh
  • Để lấy IP Address có thể gõ nhanh
ip a

IP lấy ỏ phần inet

Lúc này chúng ta đã có được đầy đủ thông tin kết nối Ubuntu chạy trên VMware Workstation Pro

IP: 192.168.211.212
User: username-ban-tao-ban-dau
Password: *******
  • Dùng Bitvise SSH Client login, sau đó đổi lại user root cho tiện 😀
sudo passwd root

(Điền mật khẩu và enter) – làm 2 lần để đổi password cho root

Tiếp theo gõ

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Thêm vào 3 dòng

PermitRootLogin yes
PasswordAuthentication yes
ClientAliveInterval 7200

Ctrl+O -> Enter -> Ctrl+X để save và exit.

Gõ tiếp lệnh sau để khởi động lại ssh:

sudo service sshd restart

Lúc này có thể login với tài khoản root như thông thường

Cài Đặt Webinoly v1.17.4 dùng PHP 7.4

sudo wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/bibicadotnet/Webinoly-Optimization/master/webinoly74.sh -O webinoly_mod.sh && sudo chmod +x webinoly_mod.sh && sudo ./webinoly_mod.sh

Bản này mình set sẵn, trên máy bàn thì cài mất khoảng 2-3 phút là xong 😀

Cấu Hình Cloudflare Tunnels

Tạo tài khoản Cloudflare Zero Trust ->Access -> Tunnel -> Create a tunnel -> đặt 1 tên cho dễ nhớ (ubuntu-my-pc)

Chọn Debian lấy code chạy thôi

Tạo website test.bibica.net

Cài đặt Wordpress cho domain test.bibica.net

sudo site test.bibica.net -wp
sudo httpauth test.bibica.net -wp-admin=off

Cài đặt ssl các thứ như bình thường

Mọi thứ khá ổn định 😀

2023-07-02_15-42-21

Restore data của thèng bibica.net lên, sau đó test nhẹ bài test TTFB ở điều kiện không cache 😀 thông số hơi cùi 😛

Đúng ra từ máy mình -> Cloudflare Singapore (ping ~ 3x) từ Cloudflare Singapore đi các nơi khác tại Asia, sẽ loanh quanh 3x-6x, con số hợp lý đúng ra nên ở loanh quanh ~ 10x-12x ms 😀 Mà nhìn thấy toàn 300ms -> 1.5s thì tởm thật 😛

Thử tí cho vui là chính, vì trang này thi thoảng mình test theme, plugin, dùng trực tiếp trên máy bàn cho nhàn 😀

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied