LCMP stack installation scripts by teddysun

Tình cờ biết tới Caddy từ bài viết giới thiệu của teddysun, anh í có viết 1 bài khá dài hướng dẫn cài đặt, mình dùng thì thấy hiệu năng thần thánh vãi cả chưởng, sau 1 thời gian thì mình cũng có setup 1 bản LCMP Minimal siêu tối giản để dùng cá nhân, vì lúc đó chưa có ai viết bản auto setup nào cả

Nay ngồi đọc bài, tình cờ vào github của teddysun thì thấy ảnh đã ra mắt phiên bản cài đặt tự động LCMP

LCMP by teddysun

Phiên bản này cũng cài đặt các thành phần thiết yếu, khá tương tự với bài cũ teddysun từng viết, cụ thể như sau

 • Caddy 2
 • MariaDB 10.11
 • PHP-7.4, PHP-8.0, PHP-8.1, PHP-8.2

Xem code cài đặt thì thấy anh ấy cũng chỉ cấu hình bổ xung thêm BBR phía server, các tinh chỉnh PHP, MySQL đều rất cơ bản, đủ dùng 😀

Và do chỉ cài đặt các thứ thiết yếu, nên hỗ trợ rất nhiều hệ điều hành, nếu không muốn nói là hệ điều hành nào cũng cân tất 😀

 • Enterprise Linux 7 (CentOS 7, RHEL 7)
 • Enterprise Linux 8 (CentOS 8, RHEL 8, Rocky Linux 8, AlmaLinux 8, Oracle Linux 8)
 • Enterprise Linux 9 (CentOS 9, RHEL 9, Rocky Linux 9, AlmaLinux 9, Oracle Linux 9)
 • Debian 10
 • Debian 11
 • Debian 12
 • Ubuntu 20.04
 • Ubuntu 22.04

Cá nhân do mình dùng phần lớn trên các VPS ít RAM, nên hay dùng trên Debian hơn, chứ vẫn cảm giác AlmaLinux 9 trên Caddy là tuyệt vời nhất, độ mượt của nó rất tương đồng với Litespeed

Cài đặt

Trên Enterprise Linux 7 / 8 / 9

yum -y install wget git
git clone https://github.com/teddysun/lcmp.git
cd lcmp
chmod 755 *.sh
./lcmp.sh 2>&1 | tee lcmp.log

Trên Debian 10+ / Ubuntu 20.04+

apt-get -y install wget git
git clone https://github.com/teddysun/lcmp.git
cd lcmp
chmod 755 *.sh
./lcmp.sh 2>&1 | tee lcmp.log

Cài đặt thì mình đồng ý thế là đủ, có điều sử dụng thì nên bổ xung thêm phần add domain, kiểu nếu gõ vào

lcmp -add bibica.net wp

Sẽ tự cấu hình domain bibica.net chạy WordPress mặc định, đỡ nhiều thao tác cho người dùng cuối 🙁

Tác giả “chưa làm” nên ai dùng bản này tự cấu hình domain, tạo database … các thứ cũng khá mỏi tay

Nói chung là share dạo trước 😀 tác giả bổ xung thêm vụ add domain thì dùng sau 😛

Update:

Hôm nay tình cờ mình vào lại thì thấy cách đây khoảng 2 tuần tác giả đã cập nhập bước add domain và database qua các command

Thao tác trên LCMP giờ sẽ tiện hơn nhiều, muốn thêm xóa domain các thứ đơn giản hơn, đỡ phải copy chi chít dòng lệnh 😀

Các tính năng thêm vào nữa thì tạm mình thấy không cần thiết, càng thêm cái lỗi, mất thời gian của tác giả mà gần như không ai dùng

Vì thường ai đã dùng tới Caddy, phần lớn đều dạng “khổ dâm”, thích tự rước khổ vào mình rồi =))

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied