GreenCloud is Celebrating the 10th Birthday with You!

Khuyến mãi đã kết thúc

GreenCloud một nhà cung cấp VPS đến từ Việt Nam, đã có 1 số khuyến mãi để kỉ niệm sinh nhật lần thứ 10 của mình 😀

GreenCloud 1010

Kèm theo đó là X2 RAM + BW khi mua mới (16-22/10/2023) ở các gói BUDGET KVM và PREMIUM KVM VPS (thanh toán ba năm một lần)

Gói 1010

1010 Birthday SG
10GB RAM
100GB NVMe 4.0 RAID-10 SSD
5 fair-share EPYC Milan cores CPU
1 IPv4
/64 IPv6
2TB Bandwidth
10Gbps Port
Linux OS
Singapore DC1 Location
SolusVM Control Panel
No refund/money back on this plan Note

Price $100 cho 3 năm sử dụng

Với dân Việt Nam mình nghĩ ngon nhất là location Singapore rồi, mà gói này thì bị mua như ăn cướp, chắc không xí phần nổi đâu, giá $100 cho 3 năm (~$2.8/month) ở cấu hình này thì đúng là không thể bị đánh bại

2023 10 18 14 56 17

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2023-09-06          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Mon Oct 16 02:18:22 AM EDT 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 0 hours, 4 minutes
Processor : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
CPU cores : 5 @ 2445.404 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM    : 9.7 GiB
Swap    : 1024.0 MiB
Disk    : 97.4 GiB
Distro   : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel   : 6.5.7-x64v3-xanmod1
VM Type  : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP    : DataCamp Limited
ASN    : AS60068 Datacamp Limited
Host    : CDN77 Singapore
Location  : Singapore, North West (03)
Country  : Singapore

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 341.04 MB/s (85.2k) | 4.15 GB/s  (64.8k)
Write   | 341.95 MB/s (85.4k) | 4.17 GB/s  (65.1k)
Total   | 682.99 MB/s (170.7k) | 8.32 GB/s  (130.0k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 7.34 GB/s  (14.3k) | 7.71 GB/s   (7.5k)
Write   | 7.73 GB/s  (15.1k) | 8.23 GB/s   (8.0k)
Total   | 15.08 GB/s  (29.4k) | 15.94 GB/s  (15.5k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 744 Mbits/sec  | 790 Mbits/sec  | 262 ms     
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 642 Mbits/sec  | 640 Mbits/sec  | 260 ms     
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 949 Mbits/sec  | 959 Mbits/sec  | --       
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 947 Mbits/sec  | 887 Mbits/sec  | 237 ms     
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 588 Mbits/sec  | 656 Mbits/sec  | 260 ms     
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 418 Mbits/sec  | 392 Mbits/sec  | 202 ms     
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 882 Mbits/sec  | 844 Mbits/sec  | 180 ms     

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 535 Mbits/sec  | 486 Mbits/sec  | 262 ms     
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 1.17 Gbits/sec | 1.08 Gbits/sec | 158 ms     
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 599 Mbits/sec  | 669 Mbits/sec  | 279 ms     
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 478 Mbits/sec  | 704 Mbits/sec  | 237 ms     
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | busy      | 617 Mbits/sec  | 254 ms     
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 762 Mbits/sec  | 752 Mbits/sec  | 202 ms     
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 928 Mbits/sec  | 961 Mbits/sec  | 180 ms     

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 1155             
Multi Core   | 5237             
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21843152

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 1476             
Multi Core   | 5558             
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/3104961

YABS completed in 17 min 26 sec

Nếu bạn không hình dung nổi sức mạnh của nó, thì nôm na với điểm Multi Core 5558, thường có thể chịu tải nổi cho ~500 mạng online cũng lúc mà không thèm cache luôn

Tất nhiên điểm số này sẽ bị giảm xuống, nếu trang của bạn chạy fullload ở thời gian dài, có điều giảm xuống cỡ nào đi chăng nữa, nó vẫn sẽ cao hơn rất nhiều so với 1 con VPS $5/month bạn đang thấy ngoài thị trường, chưa kể thêm quả 10GB RAM thì bố đời cmnr 😛

Nói chung, trừ trường hợp công ty vừa mở, chúng ta còn sợ các gói dạng này, chứ GreenCloud năm nào sinh nhật cũng có các offer kiểu này, công ty 10 năm tuổi cũng đủ tự tin để mọi người mua rồi 😀

Bạn có thể kiểm tra uptime các location của GreenCloud trong khoảng 90 ngày gần nhất tại đây

Gói 2222

2GB RAM
1GB SWAP
22GB NVMe 4.0 Hard drive
2 cores Ryzen CPU
1 IPv4
/112 IPv6
750GB Bandwidth
10Gbps Port
Linux OS
Hong Kong DC2 Location
SolusVM Control Panel
No refund/money back on this plan. Double Bandwidth + Storage for triennial payments. Note

Thanh toán cho 3 năm sử dụng sẽ là $60, được x2 Bandwidth + Storage thì không đáng kể lắm, mà các gói dạng này thì họ bán cũng đều quanh năm cả, nên mọi người cũng không cần quan tâm nhiều làm gì 😀

Lời khuyên

Gói 1010 nếu rủng rỉnh tài chính có thể mua, slot location nào cũng được, dùng chán lên lowendtalk rao bán lại có khi còn có lời 😀

Các gói sẽ được cập nhập 5-10 slot tùy thời điểm (đôi khi vài khách ấn đặt mua nhưng chưa thanh toán, cũng sẽ có thêm 1 ít slot)

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied