Giới thiệu về dịch vụ speedtest bench.sh

Trang teddysun thì tình cờ mình biết tới ở giai đoạn tìm hiểu về hệ thống phòng thủ tên lửa, ah nhầm, hệ thống Great Firewall của Trung Quốc

bench.sh là 1 tool để kiểm tra tốc độ và các thông tin cấu hình của VPS, được viết ra bởi teddysun

bench_20220223

Bạn có thể xem được khá nhiều thông tin quan trọng về cấu hình VPS, tốc độ upload, download đi tới các cụm server ở các khu vực khác

Cá nhân thì mình rất thích cái script này, vì teddysun có để cả thông tin về name của dịch vụ hosting, từ các ảnh chụp lại như này, sau này tìm kiếm, ta có thể biết được tốc độ của các dịch vụ VPS ở từng thời kì ra làm sao, hạn chế chuyện quên

Mổi cái ảnh list nhiều server China quá, mà mình nghĩ ai ở Việt Nam, chắc chẳng rảnh mà đi nhìn cái speed về China 😛 thấy ảnh có để code ở trên github, nên mình có sửa lại 1 tí, bổ xung vào các server Việt Nam để sử dụng 😛

wget -qO- https://bibica.net/speedtest | bash

Chủ yếu để có giá trị tham khảo, nên mình giữ lại 1 cụm ở speedtest (cụm này bắt buộc phải ra max speed ở mọi điều kiện), 1 cụm ở US, 1 cụm ở Châu Âu, Hồng Kông, Sing, Hàn, Nhật mỗi nơi thêm 1 cụm, thông tin cụ thể tại đây

speed_test '' 'Speedtest.net'
speed_test '21541' 'Los Angeles, US'
speed_test '24215' 'Paris, FR'
speed_test '32155' 'Hongkong, CN'
speed_test '6527' 'Seoul, KR'
speed_test '7311' 'Singapore, SG'
speed_test '21569' 'Tokyo, JP'
speed_test '2515' 'FPT-HCM, VN'
speed_test '6106' 'VNPT-HCM, VN'
speed_test '2427' 'Viettel-HCM, VN'
speed_test '27601' 'Viettel-DN, VN'
speed_test '3381' 'NetNam-HCM, VN'
speed_test '6085' 'VNPT-HN, VN'
speed_test '2428' 'Viettel-HN, VN'
speed_test '27601' 'Viettel-DN, VN'

Về cơ bản thì giờ ta chạy “wget -qO- https://bibica.net/speedtest | bash” sẽ ra thông tin như sau

2022-11-19_02-21-10

Ấn tượng đầu tiên sau khi chạy là lú mịa nó người, chưa rõ sao mà con VPS UpCloud tại Sing về VN giờ max speed hết, nhìn ping thì thấy đúng rồi, mà tốc độ upload, download hoang mang tợn 😀 thực tế dù bữa giờ mình dùng, lúc backup data, download đúng là max speed đường truyền đang dùng là 13Mb/s (>100Mbps), mỗi cái con số này thì đúng hoang đường thật

Đành phải tạo thêm 1 con host  UpCloud tại US để kiểm tra lại xem thế nào

2022-11-19_02-37-08

Dựa vào ping, tốc độ upload thì có vẻ khớp các số liệu từ US rồi 😀

2022-11-19_02-39-10

Sực nhớ ra còn con VPS Oracle hôm bữa tạo ra mà chưa xóa 😛 chạy thử luôn thì các con số khớp rồi 😀

Nói tới đây xong thì lại hoang mang tập 2, số liệu từ cụm server đúng rồi thì con số test ở cái server UpCloud Sing là đúng, mà speed Sing <-> Việt Nam giờ được tới 1Gb thì có vẻ mấy anh Sing với các nhà mạng Việt Nam dạo này ăn rơ làm sao rồi =)) speed khét lẹt luôn 😀

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied