Fix Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance Error on WordPress

Nôm na nay chủ nhật rỗi rãi, nên cập nhập các plugin đang dùng cho thèng bibica.net lên bản mới nhất 😛

Câu chuyện cũng không có gì đặc biệt, cho tới khi mình cập nhập Simply Static Pro, đây là plugin mình đang dùng theo 1 phương thức hơi tà đạo, nôm na là đang dùng key trial của tác giả 😀 nó không tự cập nhập lên bản mới nhất được 😀

Kết quả là nó cứ treo thế cho tới khi hết timeout chạy của Cloudflare, WordPress thấy chưa cập nhập thành công thì cũng …. treo luôn ở đó 😀

Câu chuyện sẽ chẳng có gì, nhưng lúc này vào trang, bạn sẽ luôn thấy thông báo

Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance Error on WordPress

Nguyên nhân

Khi trang của bạn ở chế độ bảo trì, WordPress thêm một tệp có tên .maintenance (cùng thư mục chứa file wp-config.php)

Sau khi cập nhập, bảo trì xong, WordPress sẽ tự xóa file .maintenance, trường hợp của mình thì do bị treo ở đó, nên file .maintenance không tự xóa, kết quả là trang văng lỗi luôn 😀

Giải quyết

  • Login vào FTP, sau đó xóa file .maintenance là được

Xử lý khá đơn giản, nhưng đôi khi đang ở ngoài đường hay máy không có thông tin để login vào FTP thì đúng là bách của nhục 😀

2023 11 12 14 49 22

Nhờ trò chơi ngu này mà thèng bibica.net vừa bị sập …. 2 phút :]]

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied