Easy Theme and Plugin Upgrades

Easy Theme and Plugin Upgrades, công dụng nó rất đơn giản, khi bạn upload theme hoặc plugin bằng file zip thông qua WordPress, trong trường hợp nếu thư mục đó đã có, WordPress sẽ báo lỗi thư mục đã tồn tại, lúc này giải pháp là bạn phải upload thông qua FTP hoặc xóa theme hay plugin đó đi rồi upload lại, thật ra cũng không mất bao thời gian, nhưng phiền, Easy Theme and Plugin Upgrades sẽ tự ghi đè lên các file có sẵn, giúp bạn update theme, plugin nhanh và tiện hơn 😀

Thật ra thì nếu bạn dùng hàng với full license thì nó sẽ có chế độ update trực tiếp rồi, có điều thực tế thì số lượng lỗi không tự update được hoặc vì lý do nào đó bạn cần upload file zip nên cũng rất nhiều, như dùng hàng mua chung (được phép dùng nhưng không có license) hay đơn giản là dùng hàng nulled …

Đây là một plugin thật sự là cần thiết, tuy thế nó lại quá nhỏ để có thể viết thành một bài viết đầy đủ, vì nó đơn giản quá, chỉ việc cài vào là xong 😀 băn khoăn mãi có nên giới thiệu không :]] sau cùng thì nghĩ cũng nên viết một bài để giới thiệu, vì dùng nó thật sự hiệu quả và cần thiết 😛

Dùng cũng nên cẩn thận, vì nó sẽ ghi đè lên các plugin hay theme trùng tên, đồng ý xác xuất 2 plugin hay theme trùng tên thư mục thì nó cũng khó xảy ra, có điều cũng nên cẩn thận khi dùng nó 😛 tránh trường hợp ghi đè lên file cũ

Comment policy: We love comments and appreciate the time that readers spend to share ideas and give feedback.
Notes: However, those deemed to be spam or solely promotional will be deleted.

You can create a Gravatar account, add avatar, then use that email to comment here, your account will have a more beautiful Avatar, easier to recognize with other members.

Please use real emails, you can receive notifications when comments are replied